Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 2. використання пеом у документальному забезпеченнІ управлІння

Напрями використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління. Документування та організація роботи з документами.

Програми для складання та редагування службових документів.

Системи автоматизації діловодного процесу.

Основні завдання підсистеми "Управління документообігом".