Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Розділ 2. лексичні норми ділової мови лексичні норми ділової мови.

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні.

Книжні й іншомовні слова в документах.

Терміни і професіоналізми в ділових паперах.

Кліше в діловодстві.

Графічні скорочення в діловодстві.

Абревіатури в діловій сфері.

 

Ключові слова: синоніми, антоніми, пароніми, книжні слова, іншомовні слова, терміни, професіоналізми, сталі вирази, кліше, графічні скорочення, абревіатури.

 

Лексичні норми ділової мови - це правильне слововживання, вдалий підбір необхідних слів із синонімічного ряду, розме­жування паронімів, доцільне використання слів іншомовного походження.