Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Додаток 3

Словник заміни дієприкметникових форм українськими відповідниками

(За матеріалами: Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "я". - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - С. 176-196)

 

Із синонімічного ряду українських форм для ділового тексту краще вибирати нейтральні слова чи сполучення слів.

 

д!

дивись!

п!

порівняй

ір.

іронічно

п-к

прикметник

кн.

книжне слово

ск.

у складних словах

н.

наприклад

ст.

стилістично перероблена форма

о.

образно

фр.

в окремих реченнях

п.

переносно

юр.

юридичний термін

 

Кальковані форми

Українські форми

 

авансуючий

що авансує, авансодавець, згодний авансувати, авансувальний.

 

агітуючий

що агітує, агітатор, агітаційний, зайнятий агітацією.

 

адресуючий

що адресує, звиклий адресувати, адресант, адресувальний, для адресування.

 

акліматизуючий

що акліматизує, здатний акліматизувати, акліматизатор, акліматизаційний, для акліматизації.

 

акредитуючий

що акредитує, призначений акредитувати, акредитаційний, для акредитації.

 

акумулюючий

що акумулює, здатний акумулювати, акумулятор, акумуляційний, для акумуляції.

 

активізуючий

що активізує, здатний активізувати, активізатор, активізаційний, для активізації.

 

активуючий

що активує, здатний активувати, для активації.

 

аналгезуючий

що знеболює, протибольовий, аналгетичний, п! знеболюючий.

 

аналізуючий

що аналізує, здатний аналізувати, зайнятий аналізою (-ом), аналітик, аналітичний.

 

анестезуючий

що анестезує + аналгезуючий

 

анулюючий

що анулює, змушений (покликаний) анулювати.

 

асигнуючий

що асигнує, згодний асигнувати, кредитор, асигнувальний, для асигнування.

 

атакуючий

що атакує, покликаний атакувати, кинутий в атаку, напасник, п-к штурмовий, наступальний, атаковий (н. атаковий літак).

 

багатообіцяючий

повен надій, перспективний, багатонадійний, з великими надіями.

 

бажаючий

який бажає, охочий, сповнений ба­жання, розохочений, ласий на що, жадущий, спраглий, спрагнений, го­лодний чого, охотник, фр. зголошений.

 

бажаючі

хто хоче (бажаючі купити квитки = хто хоче купити квитки).

 

блокуючий

що блокує, здатний заблокувати, блокувальний, для блокування.

 

блукаюча нирка

бездомна нирка.

 

вважаючий

що вважає, впевнений, певний, переконаний, готовий (схильний) вважати.

 

видужуючий

що видужує, майже здоровий, підлікований, відхворілий, вже на ногах, близький до здоров'я, напівздоровий, майже видужалий.

 

виключаючий

що виключає, (хто) радий виключити, готовий виключити, (-аргумент) несумісний з чим.

 

випереджаючий

що випереджає, здатний випередити, звиклий випереджати, для випередження, випереджальний.

 

виснажуючий

що виснажує, здатний виснажити, виснажувач, виснажливий.

 

вичікуючий

що вичікує, звиклий (ставши) вичіку­вати, вичікувальний, ст. вичікуючи.

 

вібруючий

що вібрує, схильний (ставши) вібрувати, вібратор, вібраторний, вібраційний, ск. вібро-(н. віброкристал).

 

волаючий

що волає, звиклий (ставши) волати, змушений заволати, крикун, крикливий.

 

голос волаючого в пустелі

крик крикуна в пустелі.

 

воюючий

що воює, втягнутий у війну, обтяжений війною, змушений воювати, борець проти кого, воїн, войовничий, протиборчий, (народ) нескорений, о. у борні, у стані війни.

 

ворогуючий

що ворогує, розсварений, розбрата­ний, протиборчий, звиклий ворогува­ти, ворог, ворожий, неприязний, супротивний, о. на ножах з ким.

 

вражаючий

що вражає, разючий, здатний вразити, вразливий, (образ) могутній, сильний.

 

всеобіймаючий

всеосяжний, універсальний, всебічний, поголовний, панорамний, всеохопний, всеобіймущий, (осяг) глибинний.

 

всеохоплюю чий

д! всеобіймаючий.

 

всеперемагаючий

всепереможний, звитяжний, здатний здолати все.

 

всепоглинаючий

здатний поглинути все, всепожирущий, всепоглинущий.

 

газоутворюючий

газотвірний, газотвір, здатний творити газ.

 

гинучий

що гине, запропащуваний, приречений на смерть, напівзниклий, напіввимерлий, пропащий, зникомий, о. на грані загибелі, в лапах смерти, близький до загибелі, смертник, п! вмираючий.

 

даючий

який дає, покликаний дати, звиклий давати, давець, давальник, щедрий, жертовний, давущий, давальний, ск. -давчий (н. позикодавчий).

 

діючий

який діє, покликаний (згодний, готовий, звиклий) діяти, діяльний, активний, ефективний, чинний, дійовий, робочий, ходовий, в дії, в роботі, в ходу, ск. -дійний (н. рівнодійний).

 

домінуючий

що домінує, найпоширеніший, найпопулярніший, найбільш поширений, здатний домінувати, панівний, більший числом, завжди в більшості.

 

доповнюючий

що доповнює, готовий доповнити, згодний доповнити, звиклий доповнювати, доповнювач, п-к доповнювальний, фр. додатковий.

 

життєстверджуючий

сповнений життя, оптимістичний, сонцелюбний, динамічний, кн. життєствердний.

загниваючий

що загниває, загни ваний, загнивущий, пойнятий гниттям, напівзогнилий.

заломлююча сила ока    сила заломлення в оці.

запевняючий

що запевнює, радий (готовий) запев­нити, схильний запевняти, запевню-вач, запевнювальний, переконливий.

заперечуючий

що заперечує, схильний (готовий) заперечувати, суперечник, заперечли­вий, заперечний, для заперечення.

зберігаючий

що зберігає, радий зберегти, покликаний берегти навчений берегти, хоронитель, (посуд) для зберігання, п-к консервувальний, (економний) ощадний, ощадливий.

знаючий

який знає, знавець, знайко, тямущий, досвідчений, обізнаний, компетентний, (погляд) знавецький, о. з головою, з клепкою в голові.

знеболюючий

що знеболює, здатний знеболити, покликаний знеболювати, (засіб) аналгетик, п-к протибольовий, знеболювальний, знечулювальний, аналгетичний, для знеболення, для знечулення.

знешкоджуючий

що знешкоджує, здатний знешкодити, знешкоджувальний, для знешкодження.

зобов 'язуючий

який зобов' язує, покликаний зобов' язати, змушений зобов' язати, зобов'язувач, п-к обов'язковий для кого, імперативний, нормативний, юр. зобов'язальний.

інтегруючий

що інтегрує, покликаний (здатний, готовий, ставши) інтегрувати, інтегратор, інтеграційний, інтегрувальний, в ролі стрижня, для інтеграції, ст. інтеграції (інтегруючий чинник = чинник інтеграції).

 

інтригуючий

що інтригує, звиклий інтригувати, зайнятий інтригами, інтриган, (факт) загадковий, таємничий, гостроцікавий.

 

інформуючий

що інформує, покликаний інформувати, інформатор, інформаційний.

 

існуючий

що існує, здатний (змушений) існувати, сущий, наявний, сучасний, теперішній, фр. не мертвий, живий, (у світі) подибуваний, відомий, (закон) наш, (-права) зафіксований.

 

консолідуючий

що консолідує, здатний (покликаний) консолідувати, консолідаційний, гуртівний, для консолідації.

 

контролюючий

що контролює, покликаний (готовий) контролювати, зайнятий контролем, контролер, перевірник, контрольний, перевірчий, для контролю.

 

конфронтуючий

що конфронтує, втягнутий у конфронтацію, протиборчий, супротивний, конфронтаційний.

 

ліберальствуючий

що ліберальствує, схильний ліберальствувати, пошиваний у ліберали, ір. ліберал куди твоє діло, всім лібералам ліберал.

 

лідируючий

що лідирує, передовий, провідний, авнгардний, перший, лідер, флагман, на цей час лідер.

 

 

 

 

 

 

 

225

люблячий

який любить, сповнений любови до кого, відданий серцем кому, закоханий у кого, (- якесь заняття), любитель чого, (музику) цінитель чого, усім серцем у чому, фр. охочий до чого, (побажання в кінці листа), з любов'ю до кого.

люблячі

хто любить.

масажуючий

що масажує, зайнятий масажем, масажист, п-к масажувальний, (прилад) для масажування.

мешкаючий

що мешкає, жилець, житець, мешканець, квартирант, замешканий, о. на квартирі.

мислячий

який мислить, здатний мислити, мислитель, головатий, тямущий, глибокодумний, інтелектуальний, ск. -думець (н. інодумець), - думний, (н. тугодумний).

мітингуючий

що мітингує, розмітингований, радий (ставши) мітингувати, учасник мітингу, мітингант.

наростаючий

що наростає, щораз дужчий (більший, вищий), неспинний, нестримний.

наступаючий

1. (на пальці) що наступає, звиклий наступати; 2. (ювілей) що надходить, прийдешній, наступний, майбутній, вже близький, о. от-от-отній; 3. (на фронті) що наступає, зайнятий наступом, наступальний, штурмовий.

неіснуючий

що не існує, вигаданий, нереальний, уявлюваний, химерний, живий лише у сні, уявний, невідомий, відсутній, незафіксований, фр. неживий.

немислячий

що не мислить, нездатний мислити, безголовий, бездумний, безмисленний.

ненавидячий

що ненавидить, сповнений ненависти, ненависник, ненавида, ненавидець, ненавидний, ненависний, антагоністичний.

непрацюючий

що не працює, (хто) незайнятий, (мотор) застопорений, заглухлий, нерухомий, (склеп) закритий, (проект) заморожений.

обіцяючий

що обіцяє, готовий обіцяти, щедрий на обіцянки, обіцяльник, перспективний, повен надій.

організуючий

що організує, здатний (покликаний) організувати, організатор, організаційний, організаторський, для організації.

освідомлюючий

1. що освідомлює, здатний (покликаний) освідомити, освідомлювач, освідомлювальний, освідомчий; 2. = інформуючий.

оточуючий

що оточує, здатний оточити, зайнятий оточенням, навколишній, довколишній, (мур) обвідний.

оточуючі                     оточення, довкілля.

оточуюче середовище довкілля.

пануючий

1. що панує, звиклий (покликаний) панувати, пан, володар, владар, господар, панівний, керівний, владущий, владний, владовитий; 2. = домінуючий.

перебуваючий

що перебуває, перебуваний, ст. перебуваючи, (де) присутній, (предмет) наявний.

пребуваючий за кордоном

під сучасну пору за кордоном.

 

пребуваючий на ремонті

поставлений на ремонт.

 

перебуваючий у відрядженні

тепер у відрядженні.

 

переважаючий

що переважає, найбільш поширений, поширеніший, більший числом, значно більший, численніший, переважний, панівний, з перевагою, на першому місці, п! домінуючий.

 

превіряючий

що перевіряє, покликаний перевірити, зайнятий перевіркою, контролер, перевірник, перевіряльник, перевірчий, контрольний, превіряльний, п! контролюючий.

 

передуючий

що передує, попередній, фр. відомий до цього, (-віки) колишній, дотеперішній.

 

пиловідсмоктуючий

здатний відсмоктувати пил, для пиловідсмоктування (відсмоктування пилу), пилосмок.

 

підслуховуючий

що підслуховує, звиклий підслухати, підслухач, підслухацький, (апарат) підслуховий.

 

підтримуючий

що підтримує, звиклий підтримувати, покликаний (готовий) підтримати, підтримувач, підтримковий, підтримувальний, підтримчий, (каркас) хребетний, для підтримки.

 

плаваючий

що плаває, здатний плавати, плавець, плавак, п-к плавучий, водоплавний, на плаву, (курс валют) нестійкий, (-значення) рухомий, мінливий, незакріплений.

 

починаючий

що починає, радий почати, покликаний почати, зачинатель, ініціятор, п-к молодий, перший, стартовий, ст. на початку, п! початкуючий.

правлячий

1. що керує, покликаний керувати, керівник, володар, державець, керманич, правитель, стерновий, панівний, керівний, урядущий, владущий; 2. зайнятий правленням, коректор, правильник, виправляч, виправний, правильний, корегувальний, випрямний.

правляча еліта             керівна еліта.

правляча кліка              панівна кліка.

працюючий

що працює, зайнятий працею, звиклий працювати, покликаний працювати, робітник, працівник, трудівник, роботар, роботяга, трудящий, зайнятий, (двигун) урухомлюваний чим.

представляючий

1.         (папери) що подає, подавець, презентант, презентаційний;

2.         (гостей) що рекомендує, зайнятий знайомленням, зазнайомлювач, рекомендаційний; 3. що розігрує, радий розіграти, актор, артист, в ролі кого; 4. (громаду) що репрезентує, покликаний представити, представ- ник, заступник, речник, відпоручник, зайнятий репрезентацією, для репрезентації, репрезентаційний.

регулюючий

що регулює, покликаний регулювати, зайнятий регулюванням, регулятор, регулювальник, регулювальний, регуляційний, для регулювання.

 

229

розуміючий

що розуміє, здатний зрозуміти, знавець, розумійко, тямущий, головатий, компетентний, кмітливий, свідомий, чого, (- око) знавецький, (усміх) вибачливий, ір. розумака.

самодовліючий

самодостатній, самоцінний.

святкуючий

що святкує, радий святкувати, покликаний відсвяткувати, зайнятий святкуванням, захоплений святом, учасник свята, празничанин, святковий, святкувальний, (люд) зібраний для святкування.

співпрацюючий

що співпрацює, залучений до співпраці, згодний співпрацювати, співробітник, співпрацівник, співробітницький, для співробітництва, (з ворогом) колаборант, колаборантський.

спостерігаючий

що спостерігає, зайнятий спостереженням, спостерігач, споглядач, наглядач, доглядач, спостережливий, примітливий, уважливий, обсерваційний, стежовий, спостерігавчий, для спостереження.

утворюючий

що утворює, здатний (покликаний) створити, зайнятий створенням, творець, сотворитель, творчий, конструктивний, -творець (н. мітотворець), -творчий (н. горотворчий), -твірний (н. горотвірний).

уточнюючий

що уточнює, здатний (покликаний, готовий, радий) уточнити, зайнятий уточненням, уточнювач, уточнювальний, для уточнення.

функціонуючий

що функціонує, здатний функціонувати, функціонований, функціонер, виконавець функції, функціональний, о. тепер у дії (в роботі).

 

централізуючий

що централізує, покликаний централізувати, зайнятий централізацією, централізатор, централізаційний, для централізації.

 

шукаючий

який шукає, зайнятий пошуком, звиклий шукати, покликаний розшукати, шукач, пошуковець, пошукливий, (-око) шукацький, (погляд) розгублений, (чого) спраглий, спрагнений, о. у пошуках.