Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Автобіографія

Автобіографія - документ, в якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності.

В автобіографії кожне нове повідомлення починається з абзацу.

Реквізити:

прізвище, ім' я, по батькові у Н.в.;

дата, місце народження;

відомості про навчання;

відомості про трудову діяльність;

відомості про громадську роботу;

короткі відомості про склад сім' ї;

дата і підпис автора.

Резюме

Резюме - це коротка довідка про освітні, професійні й осо­бисті дані.

Резюме має бути детальним, але стислим.

Реквізити:

прізвище, ім'я, по батькові у Н.в.;

дата, місце народження;

відомості про навчання (від останнього навчального закла­ду до попереднього (попередніх), якщо такий (такі) є);

відомості про трудову діяльність;

відомості про якості, вподобання;

короткі відомості про склад сім' ї, якщо є потреба;

дата і підпис автора (за вимогою).

 

7.3.  Довідково-інформаційні документи

 

Оголошення. Рекламне оголошення. Повідомлення.

Протокол. Витяг з протоколу. Довідка.

Доповідна записка. Пояснювальна записка. Службовий лист. Типи службових листів. Телеграма. Телефонограма. Повідомлення. Факс. Візитна картка.

Ключові слова: оголошення, рекламне оголошення, повідом­лення, протокол, витяг з протоколу, резолюція, звіт, довідка, до­повідна й пояснювальна записки, службовий лист, телеграма, телефонограма, радіограма, факс, адреса, візитна картка.