Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Резюме.

Ключові слова: заява, характеристика, автобіографія.

Заява

Заява - це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі.

Заяви з кадрових питань складаються з таких реквізитів:

адреса (назва організації або службової особи);

відомості про заявника (прізвище, ім' я, по батькові; залеж­но від мети адреса; посада);

назва виду документа (заява);

текст;

перелік додатків, якщо вони є, із зазначенням кількості сторінок;

дата заяви (розташовується ліворуч);

підпис автора (без розшифрування розташовується праворуч).

Якщо заява адресується до тієї ж організації, де працює ав­тор, не треба зазначати адресу, паспортні дані, а достатньо на­звати посаду та місце роботи (структурний підрозділ).

Текст заяви має таку структуру:

прохання (висновок);

обгрунтування прохання (доведення) - для заяв про звіль­нення, переведення тощо.

Характеристика

Характеристика - документ, в якому оцінюються ділові та моральні якості працівника.

 

Характеристика подається при вступі до вищих навчальних закладів і технікумів, при висуванні на виборні посади, а також за конкурсом до науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів тощо.

 

Реквізити:

назва виду документа (характеристика);

анкетні дані (прізвище, ім' я, по батькові, посада, вчений ступінь і звання, якщо вони є, рік народження, національність, освіта) - праворуч у стовпчик;

текст (розглядається ставлення до роботи, підвищення про­фесійного та наукового рівня, стосунки у трудовому колективі; згадуються урядові нагороди, заохочення);

висновки (зазначається призначення характеристики);

дата складання;

підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику.

Текст викладається від третьої особи. Документ видається на руки працівникові або надсилається до установи, підприємства, що його вимагали.