Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Передмова

 

У будь-якій демократичній країні кожна особа має не тільки право на плекання рідної мови, а й обов'язок утверджувати її в усіх сферах функціонування. Усі мають усвідомлювати, що віль­не володіння українською мовою є невід'ємним чинником поваги до власного народу.

Висока культура ділового писемного й усного мовлення, добре знання і чуття державної мови, вміння правильно ко­ристуватися всіма засобами ділової української мови - найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті.

Писемне й усне спілкування в державному управлінні, у ділових відносинах між організаціями, підприємствами, уста­новами тощо ведеться українською мовою. Теоретичний матеріал посібника допоможе слухачам, студентам, державним службов­цям, діловим особам засвоїти основні лексичні, граматичні й стилістичні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоши­реніших помилок у діловому мовленні. Адже культура мовлення починається із самоусвідомлення людини як мовної особистості і залежить від знання мовної системи.

Усім, хто хоче вдосконалити рівень володіння діловою укра­їнською мовою, важливо знати поняття ділового мовленнєвого етикету (в посібнику подаються елементи телефонної розмови, переклад "етикетних" слів, кліше і словосполучень з російської мови на українську).

До складу посібника увійшли 7 розділів з підрозділами, які містять теоретичний матеріал з лексикології, морфології, синтак­сису ділової мови, реквізити документів.