Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Наказ

Наказ - розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначаль­ності і в межах своєї компетенції.

Наказ видають на основі та для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок вищих органів.

            Текст наказу складається з таких частин: 

           констатаційна                       розпорядча

 

 

 

 

 

 

Подпись: Констатаційна частина містить такі елементи:
*	вступ (причина видання наказу);
*	доказ (основні факти);

 

Подпись: Розпорядча частина
позначається словом

 

* висновок (мета видання наказу). Констатаційної частини може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз'яснень. У наказах із різнопланових питань констатаційної частини теж може не бути, тоді текст складається з параграфів.   

термін виконання;

відповідальність за виконання. В останньому пункті зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу.

 

Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини (використовується неозначена форма дієслова - інфі­нітив). Активна форма вживається для вказівки на ініціатора певної дії, події. Якщо більше значення надається факту, то вживається пасивна форма, зокрема безособові дієслівні форми на - но, -то.

Наказ підписує лише перший керівник установи.

Візи на наказі треба розташовувати нижче від підпису керівника.

У кінці кожного пункту зазначається підстава для його складання (доповідна записка, заява тощо).

Список кількох осіб складається в алфавітному порядку.

Вказівка

Вказівка - розпорядчий документ, який готують міністри, керівники об'єднань, організацій, установ.

Вказівка - це правовий акт керівників єдиноначальних органів державного управління переважно інформаційно-методичного характеру, пов'язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів вищих органів управління.

Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавців нормативних матеріалів.

Реквізити:

назва відомства, закладу та структурного підрозділу;

назва виду документа (вказівки);

дата і місце видання;

заголовок;

текст вказівок;

підпис;

відмітка про узгодження.

Текст вказівки починається словами ПРОПОНУЮ, ЗОБОВ'ЯЗУЮ тощо, які друкуються великими літерами. Різно­видом вказівки є припис - розпорядчий документ, який вида­ється посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого працівника. У приписі зберігаються всі реквізити вказівки.

Документи з кадрових питань

Заява.

Характеристика.

Автобіографія.