Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Розділові   знаки   при   прямій мові

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки. А: "П".

Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ставиться кома, знак оклику, знак питання, крапки чи тире; слова автора пишуться з малої літери. "П(!) (?) " - а; "П", - а.

Якщо слова автора розривають пряму мову, то перед ними ставиться кома, крапки чи тире, а після них - кома й тире, якщо перша частина прямої мови не є закінченим реченням. "П, (... ) -

а, - п".

Якщо слова автора розривають пряму мову, то перед ними ставиться кома, знак оклику, знак питання, багатокрапка чи тире, а після них - крапка й тире; продовження прямої мови - з великої літери, якщо перша частина прямої мови - закінчене речення. "П (!) (?) (...) - а, - П".

Якщо слова автора всередині прямої мови розпадаються на дві частини, одна з яких стосується першої частини прямої мови, а друга - другої частини прямої мови, то перед другою частиною ставиться двокрапка й тире, а перше слово прямої мови пишеться з великої літери, наприклад: "П, - а. А: - П".

 

Вставні слова, словосполучення і речення

Вставними завжди є слова: мабуть, крім того, по-перше, по-друге, а втім, отже, однак, одначе, між іншим, власне.

Залежно від контексту є вставними: звичайно, здається, нарешті, взагалі, безперечно, видно, правда, навпаки.

Вставні слова, словосполучення та речення висловлюють ставлення мовця до висловлюваної думки або характеризують спосіб її оформлення. Ці мовні одиниці можуть передавати різні значення:

зв'язок думок,

послідовність

викладу, логічна

послідовність

мовлення,

виділення

головного в

повідомленні,

підкреслення

висновку

по-перше, по-друге, насамперед, передусім, насамкінець, нарешті, з одного боку, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, а отже, таким чином, наприклад, приміром, зокрема, взагалі, проте, однак, головне

прийоми і способи оформлення думок

інакше кажучи, взагалі кажучи, коротше кажучи, чесно кажучи, м 'яко кажучи, відверто кажучи, так би мовити, іншими словами

привертання, активізація уваги співрозмовника

припустимо, погодьтесь, прошу вас, даруйте, даруйте на слові, розумієте, зрозуміли, зрозумійте, вибачте, будь ласка

заперечення, відмова

ні, нас це не влаштовує, я не згодний (згоден), це не точно, не можна, ні в якому разі, це виключено, цього бути не може, це неможливо, ви не маєте рації, я заперечую це, нізащо, про це не може бути й мови, нічого подібного, це даремна трата часу, не варто про це нагадувати, з мене цього досить, аж ніяк

згода,

підтвердження

згоден, я не заперечую, домовилися, ви маєте рацію, це справді так, авжеж, звичайно, певна річ, чудово, так, обов'язково, будь ласка, прошу, гаразд, з приємністю (із задоволенням), ще б пак

стимулювання розмови

продовжуйте, ми вас слухаємо; а що ви можете сказати про це (з цього приводу); є ще бажаючі висловитись (виступити); подивимось на це питання з іншого боку

корекція розмови

вибачте, але; прошу вибачити, але; вибачте, але я хочу відмітити, що; ви відійшли від теми; повернемося до нашої теми; я все ж таки хотів би повернутися до розмови (до проблеми)

ставлення до способів висловлення думки

імовірніше (ймовірніше), вірогідно, іншими словами, точніше

джерело повідомлення

на думку, за результатами аналізу

пом'якшення категоричності висновків і порад

напевне, мабуть, можна погодитися, але, на жаль

 

Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом

 

В офіційних документах, повідомленнях, військовій та гео­графічній літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви:

 

Назва

Графічне скорочення

Приклад

міст

м.

народився у місті Чернігів

станцій

ст.

під'їхали до станціїБоярка

селищ

міського

типу

смт

за селищем міського типу Ставище

сіл

с.

родом із села Березівка

висілків

 

у висілку Грушівка

аулів

 

виїхав з аулу Агарак

озер

оз.

відпочивав на озері Байкал

бухт

 

корабель вийшов з бухти Ласпі

застав

 

під заставою Мирна

гір

г.

наблизився до гори Говерла

річок

 

вода з річки Тетерів

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: поверхня планети Меркурій; спостереження за кометою Галлея.

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту: Франкфурт-на-Майні, але Франкфуртський-на-Майні.