Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Розділ 5.  синтаксичні структури діловодства

 

 

Оформлення бібліографії. Правила оформлення цитат і прямої мови. Вставні слова, словосполучення і речення. Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом. Складні випадки керування. Відокремлені члени речення. Прості і складні речення.

 

Ключові слова: синтаксис, узгодження, керування, вставні слова, вставлені конструкції, просте речення, складне речення.