Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1.  сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення
Читать: Етапи розвитку літературної української мови
Читать: Мовна норма
Читать: Основні вимоги до ділового мовлення
Читать: Розділ 2. лексичні норми ділової мови лексичні норми ділової мови.
Читать: Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні
Читать: Розділ 3.  граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах
Читать: 3.1. Іменник
Читать: 3.2. прикметник відмінювання прикметників.
Читать: 3.3. числівник
Читать: 3.5. дієслово
Читать: 3.6. прислівник
Читать: Розділ 4.граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах
Читать: 4.1. прийменник
Читать: 4.2. сполучник
Читать: 4.3. частка
Читать: Розділ 5.  синтаксичні структури діловодства
Читать: Оформлення бібліографії
Читать: Розділові   знаки   при   прямій мові
Читать: Складні випадки керування
Читать: Розділ 6. усне ділове мовлення
Читать: Розділ 7.  писемне ділове мовлення
Читать: Оформлення сторінки.
Читать: Поняття про реквізити
Читать: Положення      
Читать: Наказ
Читать: Резюме.
Читать: Автобіографія
Читать: Оголошення. рекламне оголошення
Читать: Службовий лист
Читать: Листи, які надсилають установи, друкуються на бланках.
Читать: Договір, різновиди договорів.
Читать: Таблиця. список. перелік. доручення. розписка.
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури