Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Розділ І фІнансовий (бухгалтерський) облІл 1.1. перелік тем з курсу «фінансовий (бухгалтерський) облік»
Читать: 1.2. зміст дисципліни «фінансовий (бухгалтерський) облік» за темами
Читать: ТестовІ завдання для самоконтролю
Читать: ПерелІк контрольних питань
Читать: Розділ ii податковий облІк 2.1. перелік тем з курсу «податковий облік»
Читать: 2.2. зміст дисципліни «податковий облік» за темами:
Читать: ТестовІ завдання для самоконтролю
Читать: ПерелІк контрольних питань
Читать: Список використаних джерел