Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 14

Позабалансові рахунки у планах рахунків держав - членів ЄС