Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 8

Приклад коригування статей звіту про фінансові результати

 

Стаття

Код рядка

Сума до коригування

Згідно з додатком доП(с)Б0 22

Виходячи з середньоариф­метичного індексу інфляції

 

 

 

Коефіцієнт коригування

Скоригова-на вартість

Коефіцієнт коригування

Скоригована вартість

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1200

119,2/101,5

1409

119,2/109,6

1305

Податок на додану вартість

015

200

119,2/101,5

235

119,2/109,6

217

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1000

-

1174

-

1088

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

350

-

415

-

380

Валовий прибуток

050

650

-

759

-

708

Адміністративні витрати (в т.ч. амортиза­ція 5 тис. грн.)

070

ЗО

-

35

-

33

Інші операційні витрати

090

50

119,2/101,5

59

119,2/109,6

54

Прибуток від операційної діяльності

100

400

-

471

-

435

Інші фінансові доходи

120

35

119,2/111,3

37

119,2/111,3

37

Інші доходи

130

240

119,2/114,5

250

119,2/114,5

250

Інші витрати

160

215

119,2/108,6

236

119,2/108,6

236

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

47

-

54

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

170

460

-

475

-

432

Податок на прибуток

180

160

119,2/101,5

188

119,2/109,6

175

Прибуток від звичайної діяльності

190

300

-

287

-

257

о