Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 6

Регулювання бухгалтерського обліку в державах - колишніх республіках СРСР і представництво їх професійних організацій на міжнародному рівні

 

Держава

Регулювання бухгалтерського обліку

Професійні організації

 

Орган

Стан­дарти

Сфера обов'язкового застосування

МСФЗ

Членство в МФБ

Членство в ЄРСБА

 

 

 

 

Повне

Асоці­йоване

Повне

Асоці­йоване

Азербай­джан

Мінфін

МСФЗ і НСБО

Держпідприєм-ства - з 2008 р. Банки

-

1

-

-

Вірменія

Мінфін і еконо­міки

НСБО

-

-

1

-

-

Білорусь       Мінфін      НСБО              -                 -            -            - 1

Грузія

Комісія із СБО Мінфін

МСФЗ

Усі юридичні особи

1

-

1

-

Казахстан     Мінфін      НСБО             -                1            -           3 -

Киргиз­стан

Дер­жавна комісія зі

МСФЗ

Усі суб'єкти