Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 4

Вимоги щодо розкриття інформації в примітках до фінансової звітів у державах-членах

 

Інформація, що розкри­вається

Вимагається

Не вимагається

Не застосовується

1. Кількість акцій, передплачених протягом фінансового року

Усі держави (крім Фінляндії та Нідерландів)

Фінляндія Нідерланди

-

2. Номінальна вартість акцій, передплачених упро­довж фінансового року

Усі держави

-

-

3. У разі відсутності номінальної вартості, облікова вартість акцій, передплачених упродовж фінансового року

Бельгія Греція

Люксембург Швеція

Данія Ірландія Італія Іспанія

Австрія

Фінляндія

Греція

Німеччина

Нідерланди

Португалія

Велика британія

4. У випадку більш ніж кожного класу акцій: Кількість акцій кожного класу

Усі держави (крім Нідерландів)

Нідерланди

-

Номінальна вартість кожного класу

Усі держави (крім Нідерландів і Португалії)

Нідерланди

Португалія

Облікова вартість (у разі відсутності номінальної)

Бельгія

Франція

Греція

Данія

Ірландія

Італія

Австрія

Фінляндія

Німеччина