Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 3

Право товариства на скорочення інформації в примітках до фінансової звітів шляхом виключення певних видів розкриття

 

Інформація, можливість виключення якої розгля­дається

Дозволяється виключення

Виключення не дозволяється

Не застосовується

1. Наявність та кількість будь-яких сертифікатів участі, конвертованих облігацій або подібних цінних паперів чи прав

Австрія

Бельгія

Франція

Швеція

Німеччина

Італія

Нідерланди (сертифікати участі та подібні права)

Данія

Фінляндія

Греція

Ірландія

Люксембург

Португалія

Іспанія

Велика Британія Нідерланди (конвертовані облігації)

-

2. По кожній статті кредиторів окремо: суми, що підлягають сплаті після п'яти років

Франція

Греція

Португалія

Іспанія

Швеція

Австрія

Бельгія

Данія

Фінляндія

Німеччина

Ірландія

Італія

Люксембург Нідерланди Велика Британія

-

3. Заборгованість товариств забезпечена наданими нею цінними паперами

Усі держави (крім Австрії, Данії та Ірландії)

Австрія

Данія

Ірландія

-

4. Загальна сума будь-яких фінансових зобов'язань, не відображених у балансі (якщо ця інформація допо­магає оцінити фінансове становище)

Австрія

Бельгія

Данія

Фінляндія

Франція

Нідерланди

Португалія

Швеція

Велика Британія

Німеччина Греція Ірландія Італія

Люксембург Іспанія

-

5. Зобов'язання щодо пенсій

Данія

Фінляндія

Франція

Португалія

Іспанія

Швеція

Велика Британія

Австрія

Бельгія

Німеччина

Греція

Ірландія

Італія

Люксембург

Нідерланди