Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Додатки

Таблиця.

Характеристика основних гібридів та сортів соняшнику, що вирощуються в Україні

 

Сорт або гібрид насіння

Маса 1000 штук насіння, г

 

Доля лушпиння,

°/ /о

Потенційна урожайність, ц/га

Примітка

Сорти

ВНІІОК6540

Покращений

(Росія)

 

54,0

19,0

 

Рекомендований для зони Степу

Харківський 50

 

54,7

20,5

33,0

Рекомендований для зони Лісостепу

Чумак

65

49,551,9

22

24,7-28,2,

потенційна- 37,3

Рекомендований для зони Степу та Лісостепу

Арена

51

50,7

 

40,1

Вегетаційний період 122 дні. Рекомендований для зони Степу

Альціон

50

49,8

24,2

39,3

Вегетаційний період 110-119днів. Рекомендований для зони Лісостепу

В-306 (Угорщина)

59

51,5

 

38,4

Вегетаційний період 120 днів. Рекомендований для зони Степу

Гібриди

Аліанце «Рус-тіка Прогрен Женетік» (Франція)

50-56

47,8

 

52,2

Вегетаційний період 120 днів. Рекомендований для зони Степу і Лісостепу

Апісол

 

50,4

 

49,6

Вегетаційний період 124 дні. Рекомендований для зони Лісостепу

 

Додаток 2

Органолептичні та фізико-хімічні показники тваринних жирів згідно ГОСТ 8285-91 жири тваринні топлені

 

 

Характеристика і норма жирів

На-

яловичого

баранячого

свинячого

кінського

кісткового

 

йменування показника

вищого Гатунку

першого Гатунку

вищого Гатунку

першого Гатунку

вищого

Гатунку

першого Гатунку

вищого Гатунку

першого Гатунку

вищого Гатунку

першого Гатунку

збірного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Колір при температурі 15-20°С

Від блідо-жовтого до

жовтого.

Допускається

зеленкуватий

відтінок.

Від білого до блідо-жовтого. Допускається зеленкуватий відтінок

Білий.

Допускається блідо-голубий відтінок

Білий. Допускається жовтуватий або сіруватий відтінок

Жовто-оранжевий.

Допускається

зеленкуватий відтінок

Жовто-оранжевий. Допускається сіруватий відтінок

Від білого до жовтого. Допускається зеленкуватий відтінок

Від білого до жовтого. Допускається сіруватий та зеленкуватий відтінок

Від білого до темно-жовтого. Допускається сіруватий відтінок

Прозорість в розплавленому стані

Прозорий

Допускається мутну-ватість

продовж, дод. 2.

 

Прозорість в одиницях шкали фото-електро-колориметра, не більш

40

45

 

Характерний для даного виду жиру, що його виготовлено зі свіжої сировини

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: Без сто-

 

 

 

Подпись: До¬пуска¬ється при¬ємний, |підсма-| женийПодпись: До-пус¬ка¬ється при¬єм¬ний, під-
ІженийІ

 

 

Подпись: ємний,! рон-

Подпись: нього

 

 

 

 

 

Подпись: Консис¬тенція при темпе¬ратурі
15-20

 

Подпись: під-сма-
ІженийІ

 

 

 

 

 

Подпись: 0,30

ше

 

стороннього

Допус-кається| Без

приємний, підсмажений

Мазеподібна або густа

0,25

2,2

 

2,2

1,2

Характерний для тваринного жиру. Допускається підсмажений, бульйону, шквари

Рідка, ма-|зеподібна| або густа

0,50

1,2

 

 

 

Масова частка антиоксидантів, \% не більше

 

Р,2