Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

ГлосарІй

Абсолютна маса насіння - маса 1000 штук насіння у перерахунку на суху речовину.

Активне вентилювання - спосіб висушування, коли повітряни-ій потік спрямовується через насіння, що висушується.

Анабіоз - стан насіння, який характеризується мінімальною активністю всіх метаболічних процесів.

Білки - високомолекулярні полімерні природні сполуки, мономерами яких є амінокислоти, найважливіший хімічний компонент живих організмів.

Білкові ізоляти - білкові продукти , які одержують вилученням білків із сировини, та які містять понад 90 \% білків ( у перерахунку на суху речовину).

Білкові концентрати - білкові продукти , які одержують із шротів олійних культур вилученням речовин небілкової природи, та які містять понад 65 \% білків ( у перерахунку на суху речовину).

Біоз - стан насіння, який характеризується високою активністю метаболічних процесів.

Вегетаційний період - період розвитку рослин від появи сходів до настання технічної стиглості насіння.

Вуглеводи - органічні сполуки, що мають загальну формулу (СН20)п і за хімічною природою є поліоксиальдегідами або поліок-сикетонами.

Генетично-модифіковані організми (ГМО) - організми, одержані перебудовою геному організмів шляхом введення або вилучення окремих генів чи їхніх груп.

Генотип - сукупність спадкової інформації організму, закодованої в послідовності нуклеотидів ДНК.

Гібриди - організми, одержані шляхом внутрішньовидового або міжвидового схрещування батьківських форм із необхідними ознаками.

Гігроскопічність насіння - здатність насіння до сорбції і десорбції парів води.

Ендосперм - запасна поживна тканина, яка має триплоїдний набір хромосом і формується внаслідок подвійного запліднення у квіткових рослин.

 

 

Критична швидкість - швидкість повітря, що рухається проти-током до насіння і за якої насіння знаходиться у зваженому стані.

Лауринові жири - жири, в жирно-кислотному складі яких переважає лауриринова кислота, наприклад, кокосова та пальмоядрова олія.

Ліпіди - природні речовини, що мають гідрофобні властивості.

Мезобіоз - стан насіння, який характеризується невисокою активністю метаболічних процесів, і, як правило, є проміжним станом під час переходу від анабіозу до біозу.

Мікотоксини - отруйні речовини, які утворюються в результаті ураження сировини та харчових продуктів деякими пліснявими грибами.

Насіння - це орган рослин, який складається із зародка, запасу поживних речовин та насіннєвої оболонки, функцією якого є розмноження та захист зародку від несприятливих умов середовища.

Насіннєва оболонка - оболонка, яка покриває зародок та ендосперм насіння, і утворена із покривів насіннєвого зачатка.

Натура насіння - маса 1 дм3 насіння, виражена в грамах.

Окара - твердий залишок насіння, який залишаєтья після вилучення ліпідів та водо-розчинних речовин.

Онтогенез - індивідуальний розвиток живих організмів від моменту зародження до смерті.

Пальмова олія - олія, вилучена із перикарпу плодів олійної пальми.

Пальмоядрова олія - олія, вилучена із ядра кістянки олійної пальми.

Перикарпій - зовнішня частина плоду або оплодень.

Післязбиральне дозрівання насіння - період повного дозрівання насіння, протягом якого завершуються формуватись технологічні та фізіологічні властивості насіння.

Плід - це утвір у покритонасінних рослин, який складається з однієї чи кількох насінин та оплодня.

Плодова оболонка (оплодень) - зовнішня частина плоду, що оточує насіння і утворюється або лише зі стінок зав'язі або в його утворенні беруть участь й інші частини квітки: квітколоже, основи тичинок, чашолистків та пелюсток (може бути сухим або соковитим).

Самозігрівання насіння - процес самовільного збільшення температури всередині насіннєвої маси, який розвиваєтьсяпід час зберігання насіння, як правило, з підвищеною вологістю, внаслідок протікання біохімічних реакцій в самому насінні та мікрофлорі, що його заселяє.

Сорт - група особин певного виду, яка відрізняється від інших представників цього ж виду за певними спадковими ознаками.

Спермацет - воскова фракція спермацетового жиру, який вилучають із спермацетової залози кашалотів.

Суцвіття - сукупність квіток, розташованих на спільній осі.

Схожість насіння - здатність насіння до проростання.

Технічна стиглість насіння - стан розвитку насіння, для якого характерне максимальне значення абсолютної маси насіння.

Технологічні властивості насіння - властивості, які визначають поведінку насіннєвої маси під час зберігання, переробки та проростання.

Триацилгліцерини (жири) - складні ефіри трьохатомного спирту гліцерину та жирних кислот.

Фенотип - сукупність усіх матеріальних структур та властивостей організму.

Шрот - твердий залишок насіння після вилучення з нього олії екстракційним способом.