Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

5.2. фІзико-хІмІчнІ властивостІ

До фізико-хімічних властивостей відносять питома теплоємність, температуро- та теплопровідність, сорбційні і гігроскопічні властивості. Вони в значній мірі визначають умови зберігання насіння та технологічні прийоми його переробки.

Теплоємність насіннєвої маси залежить від хімічного складу, оскільки теплоємність основних органічних складників олійного насіння суттєво відрізняється (Табл. 5.3). Значення теплоємності насіннєвої маси суттєво залежить від вологості насіння: чим вища вологість, тим вища і теплоємність насіння. Середні значення теплоємності при 18-20°С абсолютно сухого насіння соняшнику - 1,51 кДж/(кг-К), льону - 1,65 кДж/(кг-К).

Таблиця 53.

Значення теплоємності хімічних компонентів насіння

 

Компонент

Теплоємність, кДжДкг- К)

Ліпіди

2,05

Білки

1,41

Вуглеводи

1,41

Вода

4,19

Теплопровідність насіннєвих мас впливає на зберігання насіння та технологічну обробку (наприклад, висушування). Насіннєві маси характеризуються великою тепловою інертністю. Рушійною силою теплопровідності є градієнт температур. Низькі значення теплопровідності (для насіння соняшнику - 0,14...0,22 Вт/м- К) зумовлені значним об'ємом повітря в насіннєвій масі і зростають із підвищенням вологості насіння. Низька теплопровідність зумовлює швидке локальне зростання температури під час самозігрівання насіння.

Температуропровідність - швидкість зміни температури в насіннєвій масі - характеризується коефіцієнтом температуропровідності. Температуропровідність насіннєвих мас в 100 разів нижча ((6,15...6,85) 10~4 м2/с), ніж повітря.

Сорбційні властивості.

Насіннєві маси мають високу здатність до сорбції різноманітних речовин.

Явище сорбції і десорбції парів води називають гігроскопічністю насіннєвих мас. Гігроскопічність насіння залежить від його хімічного складу та стану поверхні і визначається часткою та властивостями колоїдних компонентів, тобто білків насіння.

Швидкість сорбції парів води залежить від різниці парціального тиску парів води в повітрі і в безпосередній близькості до поверхні насіння. Якщо вологість повітря постійна, то при цьому встановлюється рівноважна вологість насіння. Рівноважну вологість, що встановлюється при відносній вологості повітря 100 \%, називають гігроскопічною. Гігроскопічна вологість - це максимальне значення вологості насіння, яке може бути встановлене за рахунок парів води. Волога, що гігроскопічно зв'язується насінням, може бути у вільному (осмотична та капілярна) та зв'язаному (хімічно- та адсорбційнозв'язана волога) стані.

Крім парів води насіння здатне поглинати вуглекислий газ, кисень та інші гази.