Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Розділ 5. технологІчнІ властивостІ насІння

Властивості насіння і плодів пов'язані з анатомією, морфологією, хімічним складом одиничного насіння і є характерними для кожної олійної культури. Нагромаджуючись у великій кількості насіння набуває нових властивостей, характерних для насіннєвої маси і не притаманних одинокому насінню. Властивості насіння та насіннєвих мас, що визначають їх технологічну якість, поділяють на фізико-механічні, фізико-хімічні та фізіологічні (біологічні).