Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

4.1. очищення насІння вІд домІшок

Насіння, зібране в полі, містить значну кількість домішок. Це впершу чергу сміттєві домішки, а саме мінеральні та органічні (шматки стебла, листя, кошиків тощо). Крім того, в насіння можуть потрапляти феромагнітні домішки. Насіння з високою загальною засміченістю не може направлятись на зберігання, оскільки домішки, особливо органічні, мають підвищену вологість та є джерелом мікрофлори. Таке насіння не може бути направлене на безпосередню переробку із вилученням олії, тому що суттєво знижує продуктивність роботи обладнання, зменшує кількісний вихід олії (домішки є високоефективними адсорбентами олії), а наявність феромагнітних домішок може спричиняти і поломки обладнання. Перераховані чинники зумовлюють необхідність очищення насіння від домішок.

Домішки, що містяться в насінні олійних культур можуть відрізнятись від насіння основної культури за розмірами, аеродинамічними та магнітними властивостями. Залежно від властивостей домішок використовують той чи інший метод очищення.

Домішки, що відрізняються від насіння за розмірами, вилучають за допомогою ситового методу. За таким принципом працюють ситові сепаратори, оснащені системою сит з діаметром отворів від 0,5 до 40 мм. Обов'язковою умовою відділення домішок є нахил сит відносно горизонтального рівня (10...15°) та їх коливальні рухи, що забезпечує рух насіннєвої маси вздовж поверхні сит.

Для видалення домішок, що відрізняються від насіння за аеродинамічними властивостями, використовують метод повітряної аспірації (пневматичної сепарації).

Ферромагнітні домішки видаляють із насіння за допомогою магнітних сепараторів, в яких використовують електромагнітне або постійне магнітне поле.

На практиці широко використовують комбіновані сепаратори, в яких реалізовані всі три методи очищення насіння. Такі сепаратори оснащені системою сит, до складу якої входить:

приймальне сито (для видалення найбільш великих домішок);

відсівне сито призначене для вилучення домішок дещо меншого розміру;

—        розвантажувально-сортувальне сито використовується для розділення насіння на велику та малу фракцію;

підсівне сито, сходом з якого йде насіння, а прохід становить найбільш дрібне сміття.

До складу комбінованих сепараторів входить також аспіраційна камера, в якій насіння продувається повітрям і з нього виносяться найбільш легкі домішки, що не вилучилися на ситах.

Крім того, в таких сепараторах насіння проходить через магнітне поле, де з насіннєвої маси вилучаються металеві домішки за допомогою постійних або електромагнітів.

Магнітні сепаратори можуть встановлюватись також в місцях транспортування насіння, швидкість руху насіння повинна бути невисокою, а товщина шару становити 10...12 мм.

Магнітні сепапаратори вилучають до 95...96 \% металевих домішок.

Фактори, що впливають на ефективність очищення насіння.

♦ Величина і рівномірність навантаження (товщина шару насіння на підсівному ситі повинна бути не більшою 12...15 мм).

 

 

♦ Правильність вибору розмірів отворів сит. Розміри отворів сит для деяких культур наведені в Табл. 4.1.

Таблиця 4.1.

Розміри отворів сит для очищення насіння деяких культур.

Кут нахилу сит. Для насіння соняшнику становить: приймального — 6°;

розвантажувально-сортувального — 11°; підсівного — 11-14°.

Стан поверхні сит (отвори повинні бути очищенні).

Ступінь засміченості і вологість насіння. Так, для насіння соняшнику при вологості більшій, ніж 10...11\% ступінь очищення зменшується.

Аспіраційний режим сепараторів. Граничні швидкості повітря під час очищення насіння:

соняшнику - 4,3 ... 7,7 м/с; льону - 3,3...6,0 м/с.