Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Розділ 4. технологІя обробки та зберІгання насІння

Насіння олійних культур є складним біологічним об'єктом, що характеризується цілим комплексом взаємопозв'язаних біохімічних процесів. Обов'язковою умовою для збереження якості насіння та олії в ньому є дотримання технології підготовки до зберігання та зберігання насіння. Підготовка насіння до зберігання включає такі стадії як очищення насіння від домішок та кондиціювання за вологістю (як правило, висушування).