Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

3.4. самозІгрІвання насІння

Самозігрівання - це самовільний процес, що розвивається при зберіганні вологого насіння у вигляді великої насіннєвої маси та за умови обмеженого теплообміну із навколишнім середовищем. Розвитку процесу самозігрівання насіння сприяє також висока засміченість насіння, поскільки домішки, особливо органічного походження, мають підвищену вологість та високу мікробіологічну засміченість. Висока вологість насіння зумовлює високу активність всіх метаболічних процесів, і, в першу чергу, високу інтенсивність дихання, що супроводжується значним виділенням тепла. Субстратом процесу дихання в насінні є запасні речовини, переважно три-ацилгліцерини та білки. Самозігрівання насіння протікає як ланцюгова реакція. Внаслідок високої активності метаболізму суттєво підвищується температура (до 55-65°С) насіннєвої маси. Крайнім випадком розвитку процесу самозігрівання насіння є самозагоран-ня насіннєвих мас.

Значний вклад в самозігрівання насіння вносить також кількість тепла, що виділяється в результаті життєдіяльності мікроорганізмів, в тому числі пліснявих грибів. Причиною самозігрівання насіння є також низька теплопровідність насіннєвої маси -(14-22)-10-5кВт(м-К).

Внаслідок самозігрівання суттєво погіршується якість насіння і олії в насінні. Під час зростання температури від 20 до 50-55 °С активність гідролітичних та окиснювальних ферментів зростає, внаслідок чого відбувається гідроліз триацилгліцеринів та біохімічне окиснення жирних кислот, зростання кислотності олії та вмісту продуктів окиснення в насінні. Подальше підвищення температури (до 65-70°С) викликає денатурацію ферментів, розпочинаються процеси небіологічної деструкції запасних речовин. Внаслідок самозігрівання насіння втрачає здатність давати сходи.

Рослинні олії, одержанні із насіння, яке зазнало навіть початкових стадій самозігрівання, мають незадовільні органолептичні властивості, містять мікотоксини. Такі олії, а також шрот можуть бути токсичними.

Основною умовою попередження самозігрівання насіння є зберігання висушеного, очищеного насіння. Для попередження самозігрівання насіння під час зберігання вживають наступних заходів:

перекачування із силоса в силос;

активне вентилювання;

пропускання через очищуючі машини;

повторне висушування.

Контрольні питання

В чому полягає особливість подвійного запліднення у квіткових рослин?

Яка фізіологічна функція ендосперму?

Чим характеризується технічна стиглість насіння?

В якій стадії дозрівання можна збирати насіння олійних культур? Що таке повна стиглість насіння?

Дайте характеристику біохімічним процесам, що відбуваються у щойно зібраному насінні залежно від умов післязбирального обробітку.

При яких умовах забезпечується післязбиральне дозрівання насіння?

У чому різниця повного і неповного анабіозу насіння?

Що таке самозігрівання насіння? Які фактори впливають на самозігрівання насіннєвих мас?

Яким чином можна запобігти самозігріванню насіння?

Чим можна пояснити необхідність кисню для проростання насіння?

Протягом якого часу насіння зберігає здатність до проростання?

Назвіть основні стани насіння за Голдовським.