Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Розділ 3.життЄвий цикл та обмІн речовин насІння

Насіння у квіткових рослин — це орган генеративного розмноження, який забезпечує передачу генетичної інформації від батьківських організмів, забезпечує життєздатність зародка за несприятливих умов навколишнього середовища та накопичення запасних речовин. Початком життєвого циклу насіння є запліднення, після якого насіння проходить певні фази розвитку. Життєвий цикл насіння завершується формуванням властивостей, що забезпечують його тривале зберігання та здатність до проростання за сприятливих умов.