Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

2.2. типи плодІв І насІння

В квіткових рослин плід формується з насіннєвої бруньки, стовпчика та зав'язі. Після запліднення насіннєвої бруньки із стінок зав'язі утворюється навколоплідник, який може бути дерев'янистим, твердим (у сім'янок, горішка), м'яким, соковитим (у ягоди). Власне насіння утворюється із насіннєвої бруньки.

Плоди поділяються на декілька типів. В залежності від типу на-вколоплідника плоди бувають сухі і соковиті. До сухих плодів відносяться сім'янка, двосім'янка, горішок, зернівка, коробочка, біб, стручок, листівка та інші. До соковитих - кістянка, ягода та деякі інші (Рис. 2.2).

За кількістю насіння плоди поділяють на однонасінні, які, як правило, не розкриваються, та багатонасінні, які розкриваються.

Сім'янка - це плід з напівдерев'янистим навколоплідником, в якому вільно лежить одна насінина, зазвичай не зростаючись з навколоплідником. Дозріла сім'янка не розкривається і опадає разом з насінням. Такий тип плоду характерний для рослин родини Складноцвітих, Лютикових, Геранієвих, Сельдерейних. Найбільш характерними для олійних рослин є сім'янки соняшнику та сафлору. Плодова оболонка сім'янки міцно оточує насіння, тому при переробці на олієдобувних заводах необхідна спеціальна технологічна операція (обрушування насіння), метою якої є руйнування плодових оболонок.

Двосім'янки утворюються у двохгніздовій зав'язі, яка під час дозрівання розкривається на дві сім'янки. Прикладом є плоди коріандру - ефіроолійної культури.

Горішок (горіх) — це такий тип плоду, який має дерев'янистий дуже міцний навколоплідник у формі шкарлупи, поодинокий чи багатонасінний. Якщо навколоплідник багатонасінний, під час дозрівання плід розпадається на окремі горішки. В горішках насіння не зростається з навколоплідником. Горішок характерний для рослин родин Хрестоцвітих, Лютикових, Губоцвітих, Тутових. Серед олійних рослин плоди типу горішка характерні для коноплі перили, ляле-манції. Ці олійні культури надходять на переробку у вигляді плодів, без обрушування.

Зернівка. До цього типу відносять плоди з тонким шкірястим навколоплідником, що зрісся з насіннєвими оболонками, які в свою чергу зрослися із зародком і ендоспермом насіння. Іноді зернівка міститься в плівці і її називають плівчастою. Такий тип плоду характерний для Злакових, наприклад пшениці, жита.

Плід коробочка має дерев'янистий, міцний навколоплідник. Коробочки бувають одно- чи багатогніздові. Насіння з навколоплідником не зростається. Дозрілі коробочки розкриваються, іноді насіння висипається через кришечки, отвори.

Плід коробочка характерний для родини Макових, Гвоздичних, Лілійних. Серед олійних культур плід коробочку мають бавовник, льон, рицина, сезам, мак.

Біб — це тип плоду із дерев'янистим навколоплідником, утвореним одним плодолистком, одногніздовий одно-, двох- або багатонасінний. Біб розкривається вздовж по черевному та спинному шву, інколи не розкривається і щільно обхвачує насіння.

Насіння прикріплене до черевного шва. У деяких видів при дозріванні і висиханні плодів стулки бобів розтріскуються, скручуються і насіння відлітає на деяку відстань від рослини. Плоди, які не розкриваються по швам, розпадаються на поперечні членики. В такому випадку боби називають членистими.

Боби характерні для рослин родини Бобових. Серед олійних культур плоди типу бобів характерні для сої та арахісу.

Стручок — плід із дерев'янистим навколоплідником, утвореним двома плодолистками з несправжньою перегородкою між ними. До цієї перегородки з обох сторін прикріплюється насіння. В стручках міститься декілька насінин. Стручок, як правило, має більш чи менш розвинутий виріст - залишок стовпчика.

Стручок характерний для рослин родини Хрестоцвітих. Типовим представником олійних рослин, що утворюють плоди цього типу, є гірчиця, ріпак, рижій, суріпка, крамбе.

Листівка — це плід подібний до боба, одногніздовий, розкривається по одній лінії без утворення стулок.

Наведений перелік типів плодів не вичерпує всієї різноманітності плодів у природі, але в олійних культур інші типи плодів, як правило, не зустрічаються.

Для виробництва рослинних олій має значення також насіння соковитих плодів - кісточки плодів фруктових дерев родини сливових, а також плоди дерев родини пальмових. До соковитих плодів відносять кістянку, ягоду та деякі інші.

Кістянка — це соковитий плід, у навколопліднику якого видно три шари: зовнішній - шкірка, середній - м'ясистий, внутрішній -твердий (кісточка), в якій знаходиться насіння, вкрите насіннєвою оболонкою. Кістянкою є плоди олійної пальми, маслини. Плоди кістянки мають рослини родини розоцвітих: слива, абрикос, вишня, персик.

Ягода — це соковитий багатонасінний плід. У ягоди добре розвинутий м'ясистий навколоплідник, в м'якоті якого розподілена велика кількість насіння. До ягід відносять плоди томатів, гарбузів та кавунів. Плоди рослин родини Гарбузових містять багате ліпідами насіння, яке є повноцінною олійною сировиною.

Насіння та плоди рослин одного виду і навіть однієї рослини можуть значно відрізняться за морфологічними ознаками, хімічним складом і фізіологічними властивостями.

Швидкість формування насіння в коробочках бавовнику залежить від розміщення суцвіття на стеблі - коробочки, розміщенні ближче до стебла, розвиваються швидше ніж коробочки, що розміщені подалі від нього.

Хімічний склад насіння рицини залежить від розташування на стеблі коробочки, в якій вони формувались. Насіння центрального суцвіття містить більше олії та рицинолевої кислоти в складі триа-цилгліцеринів в порівняння з олією насіння бокових гілочок. Насіння льону теж відрізняється за вмістом і кількістю накопичених ліпідів, а також за масою окремого насіння, яке дозріває в суцвіттях розміщених на різних частинах стебла.

Суттєво впливає на якість насіння пошкодження вітром, комахами, мікроорганізмами листя, оскільки обмін речовин у насінні порушується.

Генетична різноякісність насіння, яке формується, зумовлена різноманітністю генетичної інформації пилкових зерен та насіннєвих бруньок.

Контрольні запитання

Назвіть основні типи плодів і насіння олійних культур. Чим відрізняється насіння від плодів?

Які види олійного насіння надходять на зберігання і переробку у вигляді плодів, а які - у вигляді насіння?

Дайте характеристику основним видам суцвіття, наведіть приклади олійних рослин з верхньоквітковими і боковими суцвіттями.

Назвіть види різноякісності насіння і плодів. Чому різноякісність насіння зростає від збільшення насіння у суцвітті?

Як впливає тип суцвіття на величину різноякісності насіння?