Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Розділ 2. морфологІчна характеристика плодІв та насІння

Насіння олійних рослин - складне багатоклітинне утворення, яке складається з окремих типів тканин.

Тканини - це сукупність клітин, об'єднаних для виконання в рослині певної функції та схожих за будовою. Як правило, тканини не ізольовані одна від одної, а формують взаємодіючі системи. У насінні найбільш розвинуті покривні й основні (запасні) тканини.

Покривні тканини захищають зародок і ендосперм насіння від несприятливого зовнішнього впливу - механічних пошкоджень, висихання, перегрівання, переохолодження, світлової енергії, проникнення чужорідних організмів, надмірного намокання. Основна (запасна) тканина найбільш розвинена в зародку (у вигляді сім'ядолей) та ендоспермі. Спеціалізацією цієї тканини є накопичення поживних речовин.

До олійних рослин, в насінні яких практично всі запасні речовини зосереджені в зародку, відноситься соняшник, гірчиця, соя. У соняшника ендосперм представлений у вигляді тонкої плівки однорядної тканини, що зрослася з насіннєвою оболонкою.