Банківські операції - Навчальний посібник ( Капран В.І.)

3.1. класифікація банківських послуг

Банківські послуги насамперед можна підрозділити на специфічні й неспецифічні послуги. Специфічними послугами є всі ті, що випливають зі специфіки діяльності банку як особливого підприємства. До специфічних відносяться три види виконуваних ним операцій:

депозитні операції;

кредитні операції;

розрахунково-касові операції.

Ці типи банківських операцій називають традиційними банківськими операціями.

Проміжне положення між традиційними і нетрадиційними операціями займають додаткові операції. До їх складу входять валютні операції, операції з цінними паперами, операції з золотом, дорогоцінними металами і злитками.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять всі інші послуги. їх досить багато, у тому числі:

посередницькі послуги;

послуги, спрямовані на розвиток підприємства (упровадження на біржу, розміщення акцій, юридична допомога, інформаційні послуги і т.п.);

надання гарантій і поручительств;

довірчі операції (включаючи консультації і допомогу в керуванні власністю з доручення клієнта);

бухгалтерська допомога підприємствам;

представлення клієнтських інтересів у судових органах;

•           послуги з надання сейфів (депозитарні) та ін. Відповідно до розглянутої класифікації й у залежності від

суб'єктів одержання послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам. Практично набір послуг тим та іншим особам може бути в тих чи інших банках однаковий, неоднаковим може виявитися тільки їхній обсяг.

Оскільки банки акумулюють (збирають) вільні кошти і їх перерозподіляють, направляють на поворотній основі господарським організаціям, які мають у цьому потребу, банківські послуги можуть здійснюватися у формі як пасивних, так і активних операцій. За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси (наприклад, за рахунок депозитів, продажу сертифікатів, кредитів, отриманих в інших банків, і т.п.). Здійснюючи активні операції, банки розміщають залучені та власні ресурси на неста-тки різних господарських організацій і населення.

У залежності від плати за надання банківські послуги підрозділяються на платні й безкоштовні послуги. Це, однак, не означає, що якийсь визначений тип послуг є цілком платним або безкоштовним. Справа банку визначити, за який різновид, наприклад, розрахункових операцій, необхідно стягувати плату з клієнтів, а за який — плату не встановлювати. За рядом понять окремі операції в складі розрахункових, кредитних і депозитних можуть здійснюватися безкоштовно.

У залежності від зв'язку з рухом матеріального продукту банківські послуги підрозділяються на два види:

послуги, зв'язані з його рухом;

чисті послуги.

Оскільки банки своїми грошовими операціями обслуговують головним чином рух матеріального продукту, їхня основна частина, безперечно, відноситься до першого виду послуг. Сприяючи просуванню товарів, ці послуги банку (такі як, наприклад, послуги підприємствам транспорту, зв'язку, торгівлі) створюють нову додаткову вартість. Чисті послуги надаються організаціям, зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, а також окремим громадянам для задоволення їхніх особистих потреб.