Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

Система контролю якостІ професІйних аудиторських послуг

При вивченні цієї теми Ви дізнаєтеся, яким чином здійснюється контроль за якістю наданих аудитором послуг, вплив їх на репутацію аудиторської фірми. Методика оцінки якості наданих аудиторських послуг регулює МСА 220 «Контроль якості аудиторської перевірки» вивчивши його зможете зрозуміти мету та порядок контролю за роботою аудиторської фірми та компетентності її працівників з питань надання якісних аудиторських послуг.

Побудова внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг

Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

Відповідальність суб'єкта аудиту

Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг