Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

Частина 1 загальнІ положення тема 1  сутнІсть та предмет аудиту

Курс «Аудиту» складається згідно освітньо-кваліфікаційної програми з 14 тем, по кожній з яких надано матеріал в підручнику. Перша тема, з якою запропоновано познайомитись, називається «Сутність та предмет аудиту».

Зміст її складається з вияснення сутності аудиту, його виникнення та видів. Для цього вважаємо за доцільне розглянути наступні проблеми:

Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту.

Контроль в системі управління економікою. Форми контролю.

Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві.

Організація та регулювання аудиторської діяльності.

Види аудиту та аудиторських послуг.

Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту.