Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

Методика проведення рахунковою палатою украЇни аудиту ефективностІ використання держаних коштІв

 

 

5.1.Загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів

5.2. Етапи аудиту ефективності використання державних коштів

Планування аудиту ефективності

Виконання аудиту ефективності використання державних коштів

Звітування про результати аудиту ефективності використання державних коштів

Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту