Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

Додатки

 

Додаток А

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.06.2004 № 280

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 липня  2004 р. за № 918/9517

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Правління Національного банку

№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004

№ 555 (z1511-04) від 17.11.2004

№ 222 (z0718-05) від 16.06.2005

№ 457 (z1462-05) від 01.12.2005

№ 359 (z1238-05) від 03.10.2005

№ 76 (z0280-06) від 06.03.2006

№ 457 (z1337-06) від 13.12.2006

№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007

№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007

№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007

№ 44 (z2121-14) від 04.02.2009

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку банків України

Класи, рахунки бухгалтерського обліку

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

10 Готівкові кошти

100 Банкноти та монети

1001 А Банкноти та монети в касі банку

1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах

1004 А Банкноти та монети в банкоматах

 

1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007 А Банкноти та монети в дорозі

101 Дорожні чеки

1011 А Дорожні чеки в касі банку

1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017 А Дорожні чеки в дорозі

11 Банківські метали

110 Банківські метали

1101 А Банківські метали в банку

1102 А Банківські метали у відділенні банку

1107 А Банківські метали в дорозі

12 Кошти в Національному банку України

120 Кошти на вимогу в Національному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок банку в Національному банку

України

1203 А Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку

України

1207 А Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

1211 А Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

1212 А Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку

України

1215 А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами)

у Національному банку України

1216 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) у Національному банку України

1218 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами)

у Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком

Національного банку України в банку

131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку

України

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку

України шляхом рефінансування

1311 П Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

 

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1315 П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

132 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку

України

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1324 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку

України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1325 П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку

України

1334 П Довгострокові вклади (депозити) Національного банку

України

1335 П Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами) Національного банку України

1336 КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) Національного банку України

1338 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком

України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі банку

 

1401 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1403 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансу- ються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1407 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,

у торговому портфелі банку

1408 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,

у торговому портфелі банку

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1413 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1417 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

 

1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,

у портфелі банку на продаж

1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку до погашення

1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1423 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1424 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,

у портфелі банку до погашення

1427 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,

у портфелі банку до погашення

1428 А Нараховані доходи за борговими  цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих

Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

 

1437 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком

України, у портфелі банку до погашення

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1447 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України

1490 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1491 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1492 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1493 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

15 Кошти в інших банках

150 Кошти на вимогу в інших банках

1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

1502 А Кошти банків у розрахунках

1507 П Нараховані витрати за отриманими  кредитами овердрафт від інших банків

1508 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

 

1512 А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1513 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1514 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

1515 А Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

1516 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

1517 А Прострочена заборгованість за строковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

1518 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

152 Кредити, що надані іншим банкам

1520 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1521 А Кредити овернайт, що надані іншим банкам

1522 А Кредии, що надані іншим банкам за операціями репо

1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1525 А Неамортизована премыя за кредитами, що надані іншим банкам

1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

1528 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

159 Резерви під заборгованість інших банків

1590 КА Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

1592 КА Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

16 Кошти інших банків

160 Кошти на вимогу інших банків

1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків

1602 П Кошти в розрахунках інших банків

1607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

1608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

161 Строкові вклади (депозити) інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1612 П Короткострокові вклади (депозити ) інших банків

 

1613 П Довгострокові вклади (депозити) інших банків

1615 П Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами) інших банків

1616 КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) інших банків

1617 П Прострочена заборгованість за строковими вкладами

(депозитами) інших банків

1618 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

інших банків

162 Кредити, що отримані від інших банків

1621 П Кредити овернайт, що отримані від інших банків

1622 П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

1625 П Неамортизована премыя за кредитами, що отримані від інших банків

1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків

1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків

1628 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181 Дебіторська заборгованість за операціями  з банками

1811 А Дебіторська заборгованість  за операціями з готівкою

1819 А Інша дебіторська заборгованість  за операціями з банками

189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями  з банками

1890  КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191 Кредиторська заборгованість за операціями  з банками

1911 П Кредиторська заборгованість  за операціями з готівкою

1919 П Інша кредиторська заборгованість  за операціями з банками

[Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку

№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,

№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007]

 

Клас 2. Операції з клієнтами

20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання

201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

2016 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

202 Кредити, що надані за врахованими  векселями суб’єктам господарювання

2020 А Кредити, що надані за врахованими  векселями суб’єктам господарювання

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими  векселями суб’єктів господарювання

2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими  векселями суб’єктам господарювання

2028 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими  векселями суб’єктам господарювання

2029 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими  векселями суб’єктам господарювання

203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2038 А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2039 А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2065 А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2066 КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

 

2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2068 А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2069 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2071 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання

2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2074 А Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

2075 А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2076 КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

208 Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

2082 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

2083 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

2085 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2086 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2088 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2089 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

21 Кредити, що надані органам державної влади

210 Кредити, що надані органам державної влади

2102 А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

 

2103 А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

2105 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади

2106 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2108 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2112 А Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2113 А Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2115 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2116 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2118 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2122 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2123 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2125 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2126 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2127 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2128 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2129 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2132 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

 

2133 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2135 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2136 КА Неамортизований дисконт

за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2137 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2138 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2139 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

22 Кредити, що надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202 А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2203 А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2205 А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2206 КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208 А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2215 А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2216 КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2217 А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2218 А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2219 А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

222 Кредити, що надані за врахованими  векселями фізичним  особам

2220 А Кредити, що надані за врахованими  векселями фізичним особам

 

2226 КА Неамортизований дисконт за врахованими  векселями фізичних осіб

2227 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими  векселями фізичним особам

2228 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2229 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими  векселями фізичним особам

223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2233 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2235 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2236 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2237 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2238 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2239 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

24 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнам

240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі

2401 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

251 Кошти Державного бюджету України

2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

2513 П Кошти Державного казначейства України

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок

Державного бюджету України

2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються  за рахунок

Державного бюджету України

2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів,

які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2525 П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються  за рахунок

Державного бюджету України

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються  за рахунок

Державного бюджету України

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку,

які утримуються за рахунок Державного бюджету України

 

253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2530 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2531 П Кошти, що вилучені уповноваженими органами

2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що вклю- чаються до спеціального фонду Державного бюджету України

254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

2541 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2544 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

2546 П Вклади (депозити) місцевих бюджетів

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального

фонду бюджетів Автономної Республіки Крим,  областей, міст Києва і Севастополя

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються  за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2553 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної  Республіки Крим та обласних бюджетів

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються  за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2555 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних

та сільських бюджетів

2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ,

що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

256 Кошти позабюджетних фондів

2560 П Державні позабюджетні фонди

2561 П Галузеві позабюджетні фонди

2562 П Регіональні позабюджетні фонди

2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

2570 П Кошти державного бюджету для виплат

2571 П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат

 

26 Кошти клієнтів банку

260 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

2600 АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

2601 П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

2602 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

2603 П Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання

2604 П Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання

2605 АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання  для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2606 П Рахунки платників податку на додану вартість

2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання

2608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

2611 П Кошти, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

2616 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання

2617 П Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання

262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

2628 П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2636 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

2637 П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

264 Кошти виборчих фондів

2640 П Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента

України

 

2641 П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією

2642 П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)

2643 П Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати

в одномандатному окрузі

265 Кошти небанківських фінансових установ

2650 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

2651 П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2652 П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2653 П Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

2655 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2656 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ

2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2700 П Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2701 П Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2707 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2708 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами  банку

2800 А Дебіторська заборгованість  за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів

для клієнтів банку

2801 А Дебіторська заборгованість  за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

 

2805 А Дебіторська заборгованість  за операціями з грошово- речовими лотереями

2806 А Дебіторська заборгованість  за індексацією грошових заощаджень

2809 А Інша дебіторська заборгованість  за операціями з клієнтами банку

289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями  з клієнтами банку

2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість  за операціями з клієнтами банку

29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами  банку

2900 П Кредиторська заборгованість  за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

2901 П Кредиторська заборгованість  за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

2902 П Кредиторська заборгованість  за прийняті платежі

2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

2905 П Кредиторська заборгованість  за операціями з грошово- речовими лотереями

2906 П Кредиторська заборгованість  за індексацією грошових заощаджень

2907 П Кредиторська заборгованість  за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908 П Кредиторська заборгованість  за іншими операціями колишнього СРСР

2909 П Інша кредиторська заборгованість  за операціями з клієнтами банку

292 Транзитні  рахунки за операціями з клієнтами  банку

2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

[Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку

№ 457 (z1462-05) від 01.12.2005,

№ 42 (z0918-04) від 27.12.2007]

 

Клас 3. Операції з ціними паперами та інші активи і зобов’язання

30 Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

300 Акції а інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010 А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

3011 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку

3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

3016 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами в торговому портфелі банку

3017 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами в торговому портфелі банку

3018 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

304 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

3040 А Активи за придбаними  опціонними контрактами в торговому портфелі банку

3041 А Активи за форвардними  контрактами в торговому портфелі банку

3042 А Активи за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

31 Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені  для обліку хеджування

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,

що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери органів державної влади в ортфелі банку на продаж

3111 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж

3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами в портфелі банку на продаж

3117 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами в портфелі банку на продаж

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

312 Інвестиції в асоційовані компанії,  що утримуються з метою продажу

3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

 

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

313 Інвестиції в дочірні компанії,  що утримуються з метою продажу

3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

3140 А Активи за придбаними  опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3141 А Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3142 А Активи за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

319 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3190 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами

за борговими  цінними паперами в портфелі банку на продаж

32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення

3211 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

3213 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

3214 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими  цінними паперами в портфелі банку до погашення

3217 А Неамортизована премія за борговими  цінними паперами в портфелі банку до погашення

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

3290 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3291 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

за борговими  цінними паперами в портфелі банку до погашення

33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання

330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308 П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3318 П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадним

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3346 КП Неамортизований дисконт за ощадними  (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

3347 П Неамортизована премія за ощадними  (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

3348 П Нараховані витрати за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

335 Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі банку

3350 П Зобов’язання за проданими  опціонними контрактами в торговому портфелі банку

3351 П Зобов’язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

3352 П Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

336 Похідні фінансові зобов’язання, що призначені для обліку хеджування

3360 П Зобов’язання за проданими  опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3361 П Зобов’язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3362 П Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

34 Запаси матеріальних цінностей

340 Запаси матеріальних цінностей

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

3402 А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

3403 А Дорогоцінні метали в банку

3407 А Дорогоцінні метали в дорозі

3408 А Необоротні активи, утримувані для продажу

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

35 Інші активи банку

350 Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

3519 А Дебіторська заборгованість  за послуги

352 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість  за податком на прибуток

3521 А Відстрочений податковий актив

 

3522 А Дебіторська заборгованість  за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

354 Дебіторська заборгованість за операціями  банку з фінансовими інструментами

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3541 А Дебіторська заборгованість  за розрахунками за цінними паперами для банку

3548 А Дебіторська заборгованість  за операціями з іншими фінансовими інструментами

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками  з працівниками банку

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559 А Інша дебіторська заборгованість  за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

357 Інші нараховані доходи

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

3578 А Інші нараховані доходи

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість  за операціями банку

3599 КА Резерви під заборгованість  за іншими нарахованими доходами

36 Інші пасиви банку

360 Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

3615 П Кредиторська заборгованість  за фінансовим лізингом

(орендою)

3619 П Кредиторська заборгованість  за послуги

362 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами

3620 П Кредиторська заборгованість  за податком на прибуток

3621 П Відстрочені податкові зобов’язання

3622 П Кредиторська заборгованість  за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

3623 П Кредиторська заборгованість  за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

363 Розрахунки  з акціонерами (учасниками)

3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом

3631 П Кредиторська заборгованість  перед акціонерами (учасниками)

банку за дивідендами

 

364 Кредиторська заборгованість за операціями  банку з фінансовими інструментами

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3641 П Кредиторська заборгованість  за розрахунками за цінними паперами для банку

3648 П Кредиторська заборгованість  за операціями з іншими фінансовими інструментами

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками  з працівниками банку

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654 П Нараховані відпускні до сплати

3658 П Забезпечення оплати відпусток

3659 П Інша кредиторська заборгованість  за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

366 Субординований борг банку

3660 П Субординований борг банку

3661 П Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу

3666 КП Неамортизований дисконт за субординованим  боргом

3667 П Неамортизована премія за субординованим  боргом

3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом

367 Інші нараховані витрати

3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

3678 П Інші нараховані витрати

369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

3690 П Резерви за виданими  зобов’язаннями

3699 П Резерви за іншими операціями за позабалансовими  рахунками

37 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні  рахунки

370 Клірингові рахунки

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

371 Дебетові суми до з’ясування

3710 А Дебетові суми до з’ясування

372 Кредитові суми до з’ясування

3720 П Кредитові суми до з’ясування

373 Транзитні  рахунки

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

381 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками

3811 АП Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими  рахунками

39 Розрахунки між філіями банку

390 Розрахунки між філіями банку

3900 АП Рахунки філій, що відкриті в банку

3901 АП Рахунки, що відкриті для філій банку

3902 А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

3906 А Дебіторська заборгованість  за операціями з готівкою між філіями банку

3907 П Кредиторська заборгованість  за операціями з готівкою між філіями банку

392 Транзитні  рахунки за розрахунками між філіями банку

3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

[Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку

№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004,

№ 359 (z1238-05) від 03.10.2005,

№ 457 (z1337-06) від 13.12.2006,

№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,

№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007,

№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007]

 

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

41 Інвестиції в асоційовані компанії

410 Інвестиції в асоційовані компанії

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

42 Інвестиції в дочірні компанії

420 Інвестиції в дочірні компанії

4202 А Інвестиції в дочірні банки

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

43 Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи

4300 А Нематеріальні активи

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

431 Капітальні  інвестиції в нематеріальні активи

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

4321 А Гудвіл

44 Основні засоби

440 Основні засоби

4400 А Основні засоби

4409 КА Знос основних засобів

441 Інвестиційна нерухомість

4410 А Інвестиційна нерухомість

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

443 Капітальні  інвестиції за основними засобами

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

45 Інші необоротні матеріальні активи

450 Інші необоротні матеріальні активи

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

453 Капітальні  інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

4530 А Капітальні інвестиції за основними  засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

(Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку

№ 359 ( z1238-05) від 03.10.2005,

№ 229 ( z0781-07 ) від 22.06.2007}

 

Клас 5. Капітал банку

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

5000 П Зареєстрований статутний капітал банку

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

5002 КП Власні акції (частки,паї), що викуплені в акціонерів

(учасників)

5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

501 Емісійні різниці

5010 П Емісійні різниці

502 Загальні резерви та фонди банку

5020 П Загальні резерви

5021 П Резервні фонди

5022 П Інші фонди банку

503 Результати минулих років

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

5031 А Непокриті збитки минулих років

504 Результати звітного року, що очікують затвердження

5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження

51 Результати переоцінки

510 Результати переоцінки

5100 П Результати переоцінки основних засобів

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

5102 АП Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

5104 АП Результати переоцінки за операціями хеджування

52 Приписний капітал філії іноземного банку

520 Приписний капітал  філії іноземного банку

5200 П Приписний капітал філії іноземного банку

[Клас 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку

№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004,

№ 359 (z1238-05) від 03.10.2005,

№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007]

 

 

 

60 Процентні доходи

Клас 6. Доходи

 

600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку

України

6000 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

6002 П Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку

України за операціями репо

6003 АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами

(депозитами), що розміщені в Національному банку України

601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

6010 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012 АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

6013 АП Процентні доходи за довгостроковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

6015 П Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо

6016 АП Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6017 АП Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб’єктам господарювання

6020 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання

6021 П Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

6022 П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

6023 П Процентні доходи за операціями з факторингу із суб’єктами господарювання

6026 АП Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

6027 АП Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання

 

6029 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

603 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030 АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6031 АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

6032 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

6033 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

604 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042 АП Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

6044 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045 П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

6046 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

605 Процентні доходи за цінними паперами

6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6051 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими

Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6055 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими

Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6056 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі банку

6057 АП Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608 Процентні доходи за операціями з філіями банку

6080 П Процентні доходи за операціями з філіями банку

609 Інші процентні доходи

6099 П Інші процентні доходи

 

61 Комісійні доходи

610 Комісійні доходи за операціями  з банками

6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

611 Комісійні доходи за операціями  з клієнтами

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями банку

62 Результат від торговельних операцій

620 Результат від торговельних операцій

6203 АП Результат від торгових  операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

6209 АП Результат від торговельних  операцій з іншими фінансовими інструментами

63 Інші операційні доходи

630 Дохід у вигляді дивідендів

6300 П Дохід у вигляді дивідендів

631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

638 Інші операційні  доходи за операціями з філіями банку

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639 Інші операційні доходи

6390 П Дохід від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)

за ставкою, яка вища, ніж ринкова

6391 АП Результат переоцінки об’єкта хеджування

 

6392 АП Результат переоцінки інструменту хеджування

6393 АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

6394 П Доходи від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6397 П Штрафи, пені, що отримані банком

6398 П Дохід від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів)

за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

6399 П Інші операційні доходи

64 Інші доходи

649 Інші доходи

6490 П Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

6499 П Інші доходи

67 Повернення списаних активів

671 Повернення списаних активів

6710 П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

6713 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

6714 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості

від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715 П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

[Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку

№ 457 (z1462-05) від 01.12.2005,

№ 76 (z0280-06) від 06.03.2006,

№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,

№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007,

№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007,

№ 44 (z2121-14) від 04.02.2009]

 

 

 

70 Процентні витрати

Клас 7. Витрати

 

700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

7000 А Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

7002 А Процентні витрати за коштами,

що отримані від Національного банку України за операціями репо

7003 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

7004 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

7005 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами

(депозитами), що отримані від Національного банку України

7006 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами

(депозитами), що отримані від Національного банку України

701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

7010 А Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

7012 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами

(депозитами) інших банків

7013 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами

(депозитами) інших банків

7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

7015 А Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

7016 АП Процентні витрати за кредитами овердрафт

та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків

7017 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків

702 Процентні витрати за операціями із суб’єктами господарювання

7020 А Процентні витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

7021 АП Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання

7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)

703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

 

704 Процентні витрати за операціями з фізичними  особами

7040 А Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

7041 АП Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

705 Процентні витрати за цінними  паперами власного боргу

7050 АП Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7051 АП Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7052 АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

7053 АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

7054 АП Процентні витрати за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

7060 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

7061 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

707 Процентні витрати  за операціями з небанківськими фінансовими установами

7070 А Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

7071 АП Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

708 Процентні витрати за операціями з філіями банку

7080 А Процентні витрати за операціями з філіями банку

709 Інші процентні витрати

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом

7099 А Інші процентні витрати

71 Комісійні витрати

710 Комісійні витрати

7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7109 А Інші комісійні витрати

718 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

73 Інші операційні витрати

731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії

7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії

738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

739 Інші операційні витрати

7390 А Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)

за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

7391 А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

7392 А Витрати на аудит

7394 А Витрати від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами

7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком

7398 А Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів)

за ставкою, яка вища, ніж ринкова

7399 А Інші операційні витрати

74 Загальні адміністративні витрати

740 Витрати на утримання персоналу

7400 А Основна і додаткова заробітна плата

7401 А Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування

7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

7404 А Витрати на підготовку кадрів

7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

7409 А Інші витрати на утримання персоналу

741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

7410 А Податок на додану вартість

7411 А Податок на землю

7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

7419 А Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

742 Витрати на утримання  основних засобів і нематеріальних активів

7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг

(оренду)

7423 А Амортизація

743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

7430 А Витрати на комунальні послуги

7431 А Господарські витрати

7432 А Витрати на охорону

7433 А Інші експлуатаційні витрати

 

744 Витрати на телекомунікації

7440 А Витрати на СЕП

7441 А Витрати на інші системи банківського зв’язку

7442 А Поштово-телефонні витрати

745 Інші адміністративні витрати

7452 А Витрати на відрядження

7454 А Представницькі витрати

7455 А Витрати на маркетинг і рекламу

7456 А Спонсорство та доброчинність

7457 А Інші адміністративні витрати

749 Інші витрати

7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

7491 АП Втрати від уцінки запасів на продаж

7499 А Інші витрати

77 Відрахування в резерви

770 Відрахування в резерви

7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

7701 АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7703 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

7704 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими  доходами

7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

79 Податок на прибуток

790 Податок на прибуток

7900 АП Податок на прибуток

[Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку

№ 222 (z0718-05) від 16.06.2005,

№ 76 (z0280-06) від 06.03.2006,

№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,

№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007]

 

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

90 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

9000 А Гарантії, що надані банкам

9001 А Підтверджені акредитиви

9002 А Акцепти, що надані банкам

9003 А Авалі, що надані банкам

901 Гарантії, що отримані від банків

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

9015 П Контргарантії, що отримані від банків

902 Гарантії, що надані клієнтам

9020 А Гарантії, що надані клієнтам

9023 А Авалі, що надані клієнтам

903 Гарантії, що отримані від клієнтів

9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів

91 Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані

910 Зобов’язання з кредитування, що надані банкам

9100 А Зобов’язання з кредитування, що надані банкам

911 Зобов’язання  з кредитування, що отримані від банків

9110 П Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків

9111 П Зобов’язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

912 Зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам

9122 А Непокриті акредитиви

9129 А Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

920 Валюта та банківські метали до отримання

9200 А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот

9201 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

9203 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

921 Валюта та банківські метали до відправлення

9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот

9211 П Валюта та банківські метали до відправлення  за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9212 П Валюта та банківські метали до відправлення  за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

9213 П Валюта та банківські метали до відправлення  за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9214 П Валюта та банківські метали до відправлення  за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

9216 П Валюта та банківські метали до відправлення  за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9217 П Валюта та банківські метали до відправлення  за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

93 Вимоги та зобов’язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

930 Цінні папери до отримання  за операціями андерайтингу

9300 А Вимоги за андерайтингом  цінних паперів

931 Цінні папери до відправлення за операціями андерайтингу

9310 П Зобов’язання за андерайтингом  цінних паперів

935 Активи до отримання

9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

9351 А Активи до отримання  за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9352 А Активи до отримання  за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

9353 А Активи до отримання  за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9354 А Активи до отримання  за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

9356 А Активи до отримання  за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9357 А Активи до отримання  за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

936 Активи до відправлення

9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 

9363 П Активи до відправлення  за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9364 П Активи до відправлення  за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

9366 П Активи до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9367 П Активи до відправлення за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

95 Інші зобов’язання і вимоги

950 Отримана застава

9500 А Отримана застава

9501 А Заставна за іпотечними кредитами

9503 А Застава за складськими свідоцтвами

951 Надана застава

9510 П Надана застава

952 Іпотека

9520 А Земельні ділянки

9521 А Нерухоме майно житлового призначення

9523 А Інші об’єкти нерухомого майна

96 Списана заборгованість та кошти до повернення

960 Не сплачені в строк доходи

9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

961 Списана у збиток заборгованість за активами

9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість

9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

962 Кошти  до повернення

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у

Зовнішекономбанку Росії

97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702 А Цінні папери на зберіганні

9703 А Інші активи на зберіганні

9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

 

971 Документи з приватизації  – житлові чеки

9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

9711 А Житлові чеки в установах ВАТ «Ощадбанк»

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9715 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за житловими чеками

9717 А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

9718 А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

972 Документи з приватизації  – майнові сертифікати

9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

9721 А Майнові сертифікати в установах ВАТ «Ощадбанк»

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним

Державним фондом приватизації

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним

Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9725 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за майновими сертифікатами

9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані

на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

9728 А Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло

973 Документи з приватизації  – земельні бони

9731 А Земельні бони в установах ВАТ «Ощадбанк»

9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9735 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за земельними бонами

9737 А Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

974 Інші розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

 

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

за приватизоване житло

9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами

з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної

Республіки Крим за приватизоване житло

9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

975 Документи з приватизації  - компенсаційні сертифікати

9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним

Державним фондом приватизації

9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним

Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць

976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах

ВАТ «Ощадбанк»

9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк»

977 Різні цінності і документи з приватизації  в дорозі

9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, що відправлені

9771 А Бланки з приватизації в дорозі

978 Активні рахунки довірчого управління

9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління

9781 А Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

9783 А Цінні папери в довірчому управлінні

9784 А Банківські метали в довірчому управлінні

9786 А Інші активи в довірчому управлінні

 

9787 А Витрати за операціями довірчого управління

9788 А Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління

979 Пасивні рахунки довірчого управління

9790 П Фонди банківського управління

9791 П Рахунки установників

9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

9797 П Доходи від операцій довірчого упавління

98 Облік інших цінностей та документів

980 Документи за розрахунковими  операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

9802 А Акредитиви до виконання

9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

9804 А Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані в строк з вини банку

9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями

9806 А Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку

9809 А Інші документи  за розрахунковими операціями клієнтів

981 Інші цінності і документи

9810 А Нерозібрані посилки з цінностями

9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів

9812 А Погашені цінності

9819 А Інші цінності і документи

982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

9820 А Бланки цінних паперів

9821 А Бланки суворого обліку

983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо

9831 А Документи і цінності, відправлені на інкасо

984 Операції за основними засобами

9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

9850 А Кошти на будівництво, які передані впорядку пайової участі

986 Операції з обслуговування кредитів

9860 А Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

9861 А Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

9890 А Бланки цінних паперів у підзвіті

9891 А Бланки цінних паперів у дорозі

9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті

 

9893 А Бланки суворого обліку в дорозі

9898 А Інші цінності та документи в підзвіті

9899 А Інші цінності та документи в дорозі

99 Контррахунки та позабалансова позиція  банку

990 Контррахунки  для рахунків розділів 90–95

991 Контррахунки  для рахунків розділів 96–98

992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

[Клас 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління  Національного банку

№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004,

№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007,

№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007,

№ 44 (z2121-14) від 04.02.2009]

 

 

 

Баланс / Консолідований баланс на ____________________

Додаток Б

(число, місяць, рік) (тис. грн)

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 410

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

 

 

2

Торгові цінні папери

5

 

 

 

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

6

 

 

4

Кошти в інших банках

7

 

 

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

 

 

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

 

 

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

 

 

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

 

 

9

Інвестиційна нерухомість

12

 

 

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

 

 

 

11

Відстрочений податковий актив

 

 

 

12

Гудвіл

13

 

 

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

 

 

14

Інші фінансові активи

15

 

 

15

Інші активи

16

 

 

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

 

 

Подпись: Додаток БПодпись: 411

Закінчення Додатка Б

1

2

3

4

5

17

Усього активів

 

 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

18

 

 

19

Кошти клієнтів

19

 

 

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

 

 

21

Інші залучені кошти

21

 

 

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

 

 

 

23

Відстрочені податкові зобов’язання

 

 

 

24

Резерви за зобов’язаннями

22

 

 

25

Інші фінансові зобов’язання

23

 

 

26

Інші зобов’язання

24

 

 

27

Субординований борг

25

 

 

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

 

 

29

Усього зобов’язань

 

 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

26

 

 

30

Статутний капітал

 

 

 

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

32

Резервні та інші фонди банку

27

 

 

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

 

 

 

34

Частка меншості

 

 

 

35

Усього власного капіталу та частка меншості

 

 

 

36

Усього пасивів

 

 

 

«          »          200   року       Керівник       

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер            

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

ЗВІТ

про фінансові результати / Консолідований звіт про фінансові результати за __________ рік

Додаток В

(тис. грн)

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 412

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний

рік

Попередній

рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати)

 

 

 

1.1

Процентні доходи

28

 

 

1.2

Процентні витрати

28

 

 

2

Комісійні доходи

29

 

 

3

Комісійні витрати

29

 

 

4

Результат від торгових  операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

 

 

 

5

Результат від операцій з хеджування

40

 

 

 

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

 

 

 

 

8

Прибуток (збиток), який виникає підчас первісного визнання фінансових активів за процентною  ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

7, 8

 

 

 

9

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою

або нижчою, ніж ринкова

 

18, 19

 

 

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

 

 

 

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

 

 

 

Подпись: Додаток ВПодпись: 413

Закінчення Додатка В

1

2

3

4

5

12

Резерв під заборгованість  за кредитами

7, 8

 

 

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

 

 

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

 

 

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

 

 

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

 

 

17

Інші операційні доходи

30

 

 

18

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості

18,19

 

 

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

 

 

20

Дохід від участі в капіталі

11

 

 

21

Прибуток (збиток) до оподаткування

 

 

 

22

Витрати на податок на прибуток

32

 

 

23

Прибуток (збиток) після оподаткування

 

 

 

24

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

 

 

25

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

26

Прибуток (збиток) консолідованої групи:

 

 

 

26.1

Материнського банку

 

 

 

26.2

Частки меншості

 

 

 

27

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

34

 

 

28

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

34, 35

 

 

«          »          200   року       Керівник       

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер            

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

ЗВІТ

про рух грошових коштів/Консолідований звіт про рух грошових коштів за __________ рік

Додаток Г

Таблиця Г.1

(прямий метод) (тис. грн)

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 414

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

 

Грошові кошти від операційної діяльності

1

Процентні доходи, що отримані

 

 

 

2

Процентні витрати, що сплачені

 

 

 

3

Комісійні доходи, що отримані

 

 

 

4

Комісійні витрати, що сплачені

 

 

 

5

Доходи, що отримані за паперами операціями з торговими цінними

 

 

 

6

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами

 

 

 

7

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою

 

 

 

8

Інші отримані операційні доходи

 

 

 

9

Виплати на утримання персоналу

 

 

 

10

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати

 

 

 

11

Сплачений податок на прибуток

-

 

 

12

Чистий грошовий прибуток (збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

 

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях:

13

Чистий приріст (зниження) за торговими  цінними паперами

 

 

 

Подпись: Додаток ГПодпись: 415

Продовження табл. Г.1

 

1

2

3

4

5

 

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

 

 

 

 

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

 

 

 

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

 

 

 

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

 

 

 

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

 

 

 

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

 

 

 

 

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими  цінними паперами, що емітовані банком

 

 

 

 

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

 

 

 

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язаннями

 

 

 

 

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/

використані в операційній діяльності

 

 

 

 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

 

 

 

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

9, 17

 

 

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

 

 

 

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

10

 

 

29

Придбання основних засобів

14

 

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 416

1

2

3

4

5

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 7

 

 

31

Дивіденди отримані

 

 

 

32

Придбання дочірніх компаній мінус отримані грошові кошти

44

 

 

 

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії мінус виплачені грошові кошти

 

17

 

 

34

Придбання асоційованих компаній

11

 

 

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

 

 

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

 

 

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

 

 

38

Придбання нематеріальних активів

14

 

 

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

 

 

 

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/використані в інвестиційній діяльності

 

 

 

 

Грошові кошти від фінансової діяльності

41

Отримані інші залучені кошти

21

 

 

42

Повернення інших залучених коштів

21

 

 

43

Отримання субординованого боргу

25

 

 

44

Погашення субординованого боргу

25

 

 

45

Емісія простих акцій

26

 

 

46

Емісія привілейованих акцій

26

 

 

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

 

 

48

Викуп власних акцій

26

 

 

49

Продаж власних акцій

26

 

 

50

Дивіденди виплачені

26

 

 

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

 

 

 

Закінчення табл. Г.1

 

1

2

3

4

5

 

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)

 

 

 

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквіваленті

 

 

 

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

 

 

 

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

 

 

 

«          »          200   року       Керівник       

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер            

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗВІТ

про рух грошових коштів/Консолідований звіт про рух грошових коштів за __________ рік

Таблиця Г.2

(непрямий метод) (тис. грн)

 

Подпись: Додаток ГПодпись: 417

 

Рядок

 

Найменування статті

 

Примітки

 

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

 

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток (збиток) за рік

 

 

 

 

Коригування для приведення суми чистого прибутку (збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

 

 

 

 

1

2

3

4

5

3

Чисте збільшення (зменшення) резервів за активами

 

 

 

4

Нараховані доходи

 

 

 

5

Нараховані витрати

 

 

 

6

Торговельний результат

 

 

 

7

Нарахований та відстрочений податок

 

 

 

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

 

 

 

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

 

 

 

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

 

 

 

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

 

 

 

12

Чистий грошовий прибуток (збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

 

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях:

13

Чистий (приріст) зниження  за торговими  цінними паперами

 

 

 

 

14

Чистий (приріст) зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

 

 

 

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

 

 

 

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

 

 

 

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

 

 

 

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

 

 

 

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

 

 

 

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

 

 

 

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими  цінними паперами, що емітовані банком

 

 

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 418

Подпись: Додаток ГПодпись: 419

Продовження табл. Г.2

1

2

3

4

5

 

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

 

 

 

 

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

 

 

 

 

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності

(використані в операційній діяльності)

 

 

 

 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

 

 

 

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

 

 

 

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

9, 17

 

 

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

 

 

 

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

10

 

 

29

Придбання основних засобів

14

 

 

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

 

 

31

Дивіденди отримані

 

 

 

32

Придбання дочірніх компаній мінус отримані грошові кошти

44

 

 

 

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії мінус виплачені грошові кошти

 

17

 

 

34

Придбання асоційованих компаній

11

 

 

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

 

 

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

 

 

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

 

 

38

Придбання нематеріальних активів

14

 

 

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

 

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 420

Закінчення додатка Г Закінчення табл. Г.2

 

1

2

3

4

5

 

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/використані в інвестиційні діяльності

 

 

 

 

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

 

 

42

Повернення інших залучених коштів

21

 

 

43

Отримання субординованого боргу

25

 

 

44

Погашення субординованого боргу

25

 

 

45

Емісія звичайних акцій

26

 

 

46

Емісія привілейованих акцій

26

 

 

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

 

 

48

Викуп власних акцій

26

 

 

49

Продаж власних акцій

26

 

 

50

Дивіденди виплачені

26

 

 

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

 

 

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/

використані у фінансовій діяльності)

 

 

 

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

54

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

 

 

 

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

 

 

 

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

 

 

«          »          200   року       Керівник       

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер            

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

ЗВІТ

про власний капітал/Консолідований звіт про власний капітал за __________ рік

Додаток Д

(тис. грн)

 

Подпись: 421

 

Рядок

 

Найменування статті

 

Примітки

Належить акціонерам материнського банку

 

Частка меншості

 

Усього власного капіталу

Статутний капітал

Резервні та інші фонди банку (примітка 2)

 

Нерозподіле- ний прибуток

 

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

 

3

 

 

 

 

 

 

3

Скоригований залишок на 1 січня попереднього року

 

 

 

 

 

 

 

4

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

 

 

 

 

 

 

4.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

 

 

 

 

 

 

5

Основні засоби та нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

5.2

Реалізований результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 422

Продовження додатка Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Результат переоцінки за операціями хеджування

 

 

 

 

 

 

 

7

Накопичені курсові різниці

27

 

 

 

 

 

 

8

Відстрочені податки

32

 

 

 

 

 

 

9

Чистий дохід (збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток (збиток) за рік

 

 

 

 

 

 

 

11

Усьогодоходів/(збитків), що визнані за рік

 

 

 

 

 

 

 

12

Емісія акцій

26

 

 

 

 

 

 

13

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Викуплені

26

 

 

 

 

 

 

13.2

Продаж

26

 

 

 

 

 

 

13.3

Анулювання

26

 

 

 

 

 

 

14

Об’єднання компаній

44

 

 

 

 

 

 

15

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

 

 

 

 

 

 

 

16

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)

 

 

 

 

 

 

 

17

Скоригований залишок на початок звітного року

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Коригування/

Зміна облікової політики

 

 

 

 

 

 

 

17.2

Виправлення помилок

 

 

 

 

 

 

 

18

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

 

 

 

 

 

 

Подпись: Додаток ДПодпись: 423

Закінчення додатка Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

 

 

 

 

 

 

19

Основні засоби та нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

19.1

Результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

19.2

Реалізований результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

20

Результат переоцінки за операціями хеджування

 

 

 

 

 

 

 

21

Накопичені курсові різниці

27

 

 

 

 

 

 

22

Відстрочені податки

32

 

 

 

 

 

 

23

Чистий дохід (збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

24

Прибуток (збиток) за рік

 

 

 

 

 

 

 

25

Усього доходів (збитків), що визнані за рік

 

 

 

 

 

 

 

26

Емісія акцій

26

 

 

 

 

 

 

27

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

27.1

Викуплені

26

 

 

 

 

 

 

27.2

Продаж

26

 

 

 

 

 

 

27.3

Анулювання

26

 

 

 

 

 

 

28

Об’єднання компаній

 

 

 

 

 

 

 

29

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

 

 

 

 

 

 

30

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

 

 

 

 

 

 

 

 

«          »          200   року       Керівник       

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер            

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)