Історія політичних вчень - Навчальний посібник (Безродний Є. Ф., Уткін О. І.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Безродний Є. Ф.

Уткін  О. І.

ІСТОРІЯ  ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ – 2006

УДК 330.8(100)(075.8)

ББК 5666.1(0)я73

Б 40

Рецензе н ти :

Шуба О. В., доктор політичних наук, професор Сергієчко Г. Я., доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 14/18.2-1049 від 27 квітня 2006 р.)

Безродний Є. Ф., Уткін О. І.

Б 40   Історія політичних вчень: Навчальний посібник. — К.: ВД «Профе-

сіонал», 2006. — 432 с.

ISBN 966-370-030-0

Навчальний посібник присвячений історії політичних вчень стародавнього світу, середніх віків, нового і новітнього часу. Дається загальна характеристика сучасних політичних концеп- цій. Розрахований на студентів соціально-гуманітарних ВНЗ і факультетів.

УДК 330.8(100)(075.8)

ББК 5666.1(0)я73

© Безродний Є. Ф., Уткін О. І., 2006

ISBN 966-370-030-0  © ВД «Професіонал», 2006