Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. поняття, предмет, метод і система господарського права
Читать: Тема 2. джерела господарського права
Читать: Тема 3. держава, місцеве самоврядування
Читать: Тема 4. законодавче визначення суб’єктів господарювання
Читать: Тема 5. правове становище підприємств
Читать: Тема 6. правовий статус господарських товариств в україні
Читать: Тема 7. державна реєстрація суб’єктів господарювання
Читать: Тема 8. ліцензування окремих видів господарської діяльності
Читать: Тема 9. патентування окремих видів підприємницької діяльності
Читать: Тема 10. правове регулювання відносин власності у сфері господарювання
Читать: Тема 11. майнова основа господарювання
Читать: Тема 12. звітність суб’єктів господарювання
Читать: Тема 13. корпоративні права та їх правове закріплення
Читать: Тема 14. антимонопольне законодавство
Читать: Тема 15. законодавство про захист від недобросовісної конкуренції
Читать: Тема 16. контроль за здійсненням підприємницької діяльності
Читать: Тема 17. банківські рахунки:
Читать: Тема 18. розрахунки між  суб’єктами господарювання
Читать: Тема 19. господарські зобов’язання
Читать: Тема 20. господарський договір
Читать: Тема 21. правове регулювання господарсько-договірних відносин
Читать: Тема 22. особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
Читать: Тема 23. особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності
Читать: Тема 24. комерційне посередництво
Читать: Тема 25. правове регулювання перевезення вантажів
Читать: Тема 26. правове регулювання відносин у капітальному будівництві
Читать: Тема 27. банківська діяльність та страхування
Читать: Тема 28. посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. аудиторська діяльність як засіб контролю фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Читать: Тема 29. використання у підприємницькій діяльності прав  інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)
Читать: Тема 30. правове регулювання інноваційної діяльності
Читать: Тема 31. правове регулювання
Читать: Тема 32. правове регулювання концесійної діяльності та інших спеціальних режимів господарювання
Читать: Тема 33. відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
Читать: Тема 34. захист прав  суб’єктів господарювання
Читать: Тема 35. припинення суб’єктів господарювання
Читать: Тема 36. правове регулювання банкрутства
Читать: Література