Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

19.2. методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

Для забезпечення однозначності підходів під час оцінки фінансово-господарського стану підприємств, а також своєчас­ного виявлення формування незадовільної структури балансу Міністерством економіки України видано наказ №10 від 17.01.2001 р. «Про методичні рекомендації щодо виявлення оз­нак неплатоспроможності підприємства та ознак дій для прихо­вування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства». Методичні рекомендації розроблено з метою за­безпечення однозначності підходів під час оцінки фінансово-гос­подарського стану підприємств.

Джерелами інформації для проведення розрахунків є показ­ники фінансової звітності підприємства (табл. 19.1).

Методичні рекомендації визначають три стадії неплато­спроможності: поточну, критичну і надкритичну.

Таблиця 19.1