Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

Глава 19. фІнансова неспроможнІсть, банкрутство пІдприЄмства