Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

Глава 18. управлІння фІнансовими ризиками