Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

Глава 13. методологІчнІ основи оцІнки вартостІ капІталу пІдприЄмства