Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

Глава 6. фІнансове планування І прогнозування дІяльностІ пІдприЄмства