Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

РоздІл ii аналІз І планування у системІ фІнансового менеджменту глава 4. бухгалтерська звІтнІсть у системІ ІнформацІйного забезпечення дІяльностІ пІдприЄмства