Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

12. ІнформацІйнІ технологІЇ пІдтримки документообІгу

Тенденції розвитку інформаційних технологій.

Системи електронного документообігу.

12.3 Аналіз програмних систем автоматизації діловодства і документообігу.