Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

10. захист документІв

Порядок зберігання і охорони документів.

Комерційна таємниця та Ті збереження.

Захист інформації'за допомогою технічних засобів.