Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

9. мета, завдання та функцІЇ служби документацІйного забезпечення управлІння

 

Служба документаційного забезпечення управління органі­зацією.

Функції діловодної служби. Функції керівника діловодної служби. Звітність канцелярії про виконану роботу. Особливості організації служби документаційного забез­печення управління в органах державної влади та місцево­го самоврядування.