Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

8. органІзацІя документообІгу в установІ

Організація роботи з документами.

Структура та розмір документообігу.

Основні принципи організації канцелярської роботи.

Організація процесу руху документів.