Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

7.4. реєстрація звернень громадян у органах влади

 

Діловодство щодо звернень громадян ведеться окремо від ін­ших видів діловодства. Відповідальність за це несуть посадова осо­ба, керівник служби і апарат.

Реєстрація звернень здійснюється із застосуванням реєстрацій­ного журналу (комп'ютер) та картки (реєстраційно-контрольна кар­тка). Зразок такої картки наведено нижче.

020305

Реєстраційно-контрольна картка Тел.

2000

 

 

 

Відмітка про контроль Кореспондент        

Район                        Тип звернення

Адреса

Категорія      Вид документа

 

Резолюція

Термін виконання

 

 

 

Автор резолюції

Фактично виконано за

днів

 

 

 

Попередня відповідь

Результат розгляду

 

 

 

 

 

 

Подпись: Зворотна сторона

 

 

 

 

 

 

Перевірено на місці «        »          року   

працівником апарату

Дата, індекс виконання  

Адресат

 

Результат розгляду питань

З контролю зняв   

Справа           том     аркушів         фонд 

Опис  Справа