Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

7. звернення громадян до органІв державного управлІння та самоврядування

Сутність звернень громадян до органів державного управ­ління

Особливості складання окремих документів.

Терміни (строки) розгляду (звернень громадян) і відповідаль­ність за їх порушення.

Реєстрація звернень в державних органах управління.

Організація прийому громадян у місцевій державній адмі­ністрації.

Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації.

Звернення громадян в інші органи державної влади та до посадових і службових осіб.