Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

5. особливостІ документального оформлення роботи з персоналом в органах державноЇ влади та мІсцевого самоврядування

Державна служба та Ті особливості в Україні.

Документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців.

Документальне оформлення та робота з кадровим резер­вом для зайняття посад державних службовців.

Документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців.

Особливості документального оформлення підготовки, пе­репідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в органах державного управління та місцевого самоврядування.

Документальне оформлення подовження терміну перебу­вання на державній службі.

Особливості ведення особових справ державних службов­ців в органах влади.