Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

4. документи з особового складу

Поняття та класифікація документів з особового складу.

Документи з контрактної системи наймання працівників.

Порядок документального оформлення прийняття, пере­ведення, звільнення з роботи.

Особливості документального оформлення організації ро­боти з кадрами у місцевій державній адміністрації.

Накази з особового складу.

Трудові книжки, порядок їх ведення, обліку, зберігання та видачі при звільнені працівників.

Складання особистих офіційних документів.