Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

3.1. класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою

 

Організаційно-розпорядча документація (ОРД) відіграє провідну роль в управлінській діяльності. Ця система документів призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріп­лення розпорядчо-виконавчих дій як в організаціях, так і їх струк­турних підрозділах на основі єдиноначальності або колегіальності.

Це документація, яка стосується взаємин організації як з вищи-ими органами управління, так і з підпорядкованими їй підприємст­вами, установами, закладами,а також із сторонніми організаціями. Організаційно-розпорядчою документацією закріплюється трудове життя всіх ланок організації, включаючи навіть такі моменти, як офіційне оформлення відпустки рядового працівника.

Усі документи в апараті управління за функціональним призна­ченням можна поділити на такі групи:

Oрганізаційні (положення, статути, інструкції, правила);

Розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки);

Довідково-інформаційні (довідки, протоколи, огляди, акти, доповідні та пояснювальні записки, доповіді, звіти, плани роботи, договори, телеграми, телефонограми );

4.3 кадрових питань (заяви, накази, особові листки, трудові книжки, особові картки, характеристики та ін.);

5. Oсобисті офіційні документи (пропозиції, заяви, скарги громадян, автобіографії, розписки, доручення особисті тощо).