Ділова кар’єра - Навчальний посібник (Дахно І. І.)

2.3. закордонна освіта

2.3.1. Найпопулярніші країни міжнародної освіти

Відділ міжнародної освіти уряду Австралії  повідомляв,  що в 2005–2006 навчальному році найбільше іноземних студентів на- вчалося у США. Їх там було 564,77 тисяч чоловік.

Друге місце посідала Велика Британія. У цій країні навчало- ся 234,35 чол. Кількість, порівняно  з попереднім роком, зросла на 2 відсотки.

Третьою країною  світу,  де навчалося найбільше іноземних студентів,  була Австралія. Там в 2006 році отримували  освіту

172,3 тис. іноземців.  Це на 5 відсотків перевищувало показник попереднього року.

Четверте місце посідала Канада. Там навчалися в 2006 р.

140,72 тис. іноземців.  Приріст показника за рік — 5\%.

У Новій Зеландії за рік кількість іноземних  студентів скоро- тилася на 10\%.  2006 року у Новій Зеландії навчалося 42,65 тис. іноземців.

Як бачимо, всі лідируючі місця за кількістю іноземних студен- тів посідали англомовні країни  світу.

Бюро міжнародних інформаційних програм Державного  де- партаменту США оприлюднило влітку 2008 року рейтинг найпо- пулярніших поміж іноземців вузів США.

Загалом в американських університетах майже 600 тисяч іно- земних студентів. У багатьох з- поміж них частка іноземців пере- вищувала 18–20\%.

 

До першої п’ятірки рейтингу  потрапили ті вузи, про які далі подаємо стислу інформацію.

1. Університет Південної Каліфорнії. Вважається одним з про- відних  державних  учбово-дослідницьких центрів світу.  У ньому навчалося 7115 іноземних студентів. Їх частка сягала 21,3\%. У цьо- му університеті навчалася найбільша у США кількість іноземних студентів.

2. Колумбійський університет. Знаходиться у Нью-Йорку. За- сновано 1754 року.  Частка іноземців у цьому університеті сягала

24,3\%  студентського  загалу. Понад 40\% студентів були жіночої статі. 12 відсотків мали сім’ї. Повну або часткову  стипендію від університету отримували 28 відсотків.

3. Нью — Йоркський університет. Студентський загал — 40 ти- сяч. Також цих — 6 тис. іноземців.  Вони були студентами 14 фа- культетів та коледжей у п’яти основних центрах на Манхеттені  і більше, ніж у 25 країнах світу.

4. Університет штату Іллінойс. Знаходиться в Урбана та Шам- пейн. Його часто плутають з Іллінойським університетом.

Містечко  університету вважається найзручнішим для інвалі-

дів.

 

В університеті навчаються і мешкають понад 38 тисяч студен-

тів. Поміж них — 5581 іноземців.  Університетські програми з ін- женерної справи, управління, хімії, фармацевтики і проектування вважаються одними з найкращих у США.

5. Мічиганський університет. Належить до провідних держав- них вузів світу. Його програма з управління комерційними підпри- ємствами вважалася найкращою у США.

Студентський  загал — близько 40 тисяч чоловік. Кількість іноземних  студентів — 5 тисяч осіб.

Журнал  «Business Week» 2008 року  виконав  дослідження рівнів  зарплати випускників американських вузів.  Виявилося, що найбільше у США заробляли випускники Йєльського універ- ситету. Річний доход фахівців,  які закінчили цей вуз, пересічно складав 328 тисяч доларів. Випускники звичайних державних університетів  мали щорічні пересічні доходи на суму 124 тисячі доларів.

Співробітники британського  університету  «Уорік» провели дослідження. Виявилося,  що 75\% професорів економіки 10 про- відних американських університетів отримали ступінь бакалавра

 

не у США. Це означає, що вони на час своєї університетської освіти не були американцями. Це вже згодом вони переїхали до США.

Виявилося також, що з 158 провідних фізиків світу 44\% не пра- цюють у своїх рідних країнах. В основному вони віддають перевагу США та Швейцарії. 44\% біологів, які працюють у США народилися і одержали освіту у Японії, Великій Британії та Канаді.

У міжнародній освіті помітні ролі відіграють і інші високо- розвинені країни світу. Зокрема, повідомлялося, що 8,27 тис. іно- земців, які 2006 року закінчили японські університети, отримали дозволи залишитися на роботу у Японії. Порівнюючи з попереднім роком приріст цього показника склав 40\%. Абсолютна більшість працевлаштованих — представники азійських країн.

Канадський університет  «Томпсон Ріверс» розширює пере- лік  своїх кооперативних програм, учбовий план яких передбачає обов’язкову практику. Університет, зокрема, покладається на роз- ширення міжнародного співробітництва у сфері стажування.

Студент цього, а також інших канадських університетів, що навчаються за спеціальностями, пов’язаними з інженерією, бізне- сом, природничими науками і мистецтвом, отримали можливість відбувати практику у японських компаніях. Деякі студенти негай- но ж скористалися наданою можливістю. Вони отримали місця для стажування  у машинобудівельних компаніях Японії.

У європейських країнах відбувається не лише економічна, по- літична, воєнна, дипломатична, а й освітня інтеграція.

Через 20 років після того, як Європейський Союз вжив заходів, спрямованих  на вільніше  переміщення  студентів вузів у рамках цього угруповання, Єврокомісія  вирішила  поширити відповідну практику і на систему професійної технічної освіти. Мова йде про- те, що 1988 року було ухвалено рішення про взаємне зарахування іспитів і заліків (вони вимірюються у балах — credits), отриманих студентами під час навчання у вузах різних країн Європейського Економічного Співтовариства. З цією метою використовувалася система взаємного визнання залікових одиниць (ECTS). За анало- гією з ECTS запроваджувалася система взаємного визнання  залі- кових одиниць професійної освіти.

У країнах Євросоюзу нараховувалося, щонайменше, 17 млн учнів професійних коледжів (нашою мовою кажучи — «петеушни- ків»). Вони отримували можливість почати здобуття професійно —

 

технічної освіти у себе вдома, а потім продовжувати  її у коледжах інших країн Євросоюзу.

Користується популярністю британська програми підготовки

магістрів ділового адміністрування вищої кваліфікації ЕМВА. Роз- шифровується — Executive  Management Business Administration. В 2007 році кількість заяв на ці програми зросла на 25 відсотків, по- рівнюючи з 2005 роком. Вартість навчання також зросла. В 2005 р. вона складала 54 тис. доларів, а в 2007 р.- 58 тис. доларів. Середній вік студентів програм EMBA становив 36 років, а пересічний досвід роботи — 13 років.

2.3.2. Стажування українських студентів за кордоном

Вітчизняні студенти під час літніх канікул можуть потратити на стажування  за кордоном.

Найпопулярнішою нині  програмою стажування  є «Work & Travel» (W&T). У перекладі — «Працюй і подорожуй». Учасники програми впродовж трьох літніх місяців можуть працювати у сфе- рі обслуговування (готелі, ресторани, крамниці тощо) у багатьох країнах світу.

Програма розрахована на студентів вузів віком  18–25 років денної форми навчання (але не останнього курсу). Вимога знання розмовної англійської мови.

Основний плюс стажування за W&T — самоокупність. Всі учас- ники мають можливість заробляти 1,5–4 тисячі доларів щомісяця. Студенти мають шанс не лише повністю окупити всі свої затрати, а й привезти з собою в Україну певну суму грошей.

Таке стажування  пропонує низка київських агентств. Станом на весну 2008 року вартість послуги  складала від 799 до 1,2 тис. доларів. За цю суму агентства обіцяли забезпечити студента жит- лом та місцем стажування  та спростити отримання візи. Якщо ж учасники програми виявляли бажання самостійно підібрати  собі місце роботи, то вартість послуги цих агенств зменшувалася на 10–

20 відсотків.

Окрім  грошей, які потрібно було сплатити агентству — посе- реднику,  були й інші витрати. Щонайменше  700 доларів кошту- вав переліт, 50 доларів йшло на оформлення медичної страховки,

25–200 доларів коштувала віза, а 100 доларів – консульський збір.

 

Наводимо контактні адреси київських агенств, що опікувалися цим бізнесом:

 

Агент-

ство

 

Контакти

 

Країни

 

Au-pair

 

www.au-pair.com.ua

501 12 67

Німеччина, США, Норвегія, Голландія, франція

 

Аспект

 

www.gostudy.com.ua

501 17 15

США, Японія, Німеч- чина, Голландія, Ка- нада, Іспанія, Італія, Чехія, Норвегія

 

Студент

 

www.student.agency.com.ua

229 01 45

Данія, Німеччина, Канада, США, Фран- ція, Іспанія

 

Алеком

www.alekom.kiev.ua

245 13 04

Чехія,  Німеччина, Англія, США, Канада