Ділова кар’єра - Навчальний посібник (Дахно І. І.)

12.3. співбесіда про підвищення зарплати

Здавна зарплату розглядають як індикатор і показник успіху. Фахівець, який має вищу зарплату, вважається ціннішим для ком- панії, порівнюючи з фахівцем з меншою платнею.

Якщо у нового фахівця зарплата вища, ніж у того, який вже тривалий час працює на фірмі, то у ветерана така ситуація позитив- них емоцій не викликає. Зарплата може морально старіти.  Свого часу її рівень був цілком пристойним, але на ринку праці вартість робочої сили зростала швидшими темпами, ніж збільшувалася зарплата у фірмі. На це, з належними аргументами і фактами, слід звернути увагу роботодавця.

Можуть морально старіти знання і кваліфікація працівника- ветерана. Кваліфікація нового працівника може виявитися  акту- альнішою, адже новачок має всі підстави мати вищу зарплату, ніж ветеран. Останньому слід у такому разі підвищити свою кваліфіка- цію і рівень знань. Не виключено, що під час працевлаштування ви продешевили, тобто, погодилися на занижену зарплату та у по- дальшому стали кусати собі лікті.

Багато у чому платня працівника залежить від того, як він зміг аргументувати свою цінність для компанії. Якщо співробітник до- сяг у фірмі своєї зарплатної та іншої  стелі і більше не бачить там перспектив,  то варто задуматися над переходом на іншу  фірму. До того як зробити такий крок, можливо, доцільною є зустріч з на- чальством для обговорення можливостей підняття вашої зарплати до бажаного вами рівня.

Добре, коли керівництво фірми чи організації помічає резуль- тат діяльності  працівника і регулярно без нагадування підвищує йому платню. Така ситуація, зрозуміло, має місце не завжди. Часто доводиться звертатися до начальства з проханням про підвищення зарплати.

Підставами для її зростання зокрема, можуть бути:

•           розширення обсягу роботи, що виконується;

•           призначення підлеглих;

•           освоєння нових напрямів діяльності.

Цінність працівника для компанії (організації) визначаеться трьома основними чинниками:

 

•           важливістю для компанії роботи, яку виконує працівник;

•           наявною і потенційною кваліфікацією такого працівника;

•           пересічною ринковою вартістю фахівців його рівня.

Той, хто прохає про підвищення заробітної плати, має володі- ти інформацією про ці складові.  Знаючи цю інформацію,  на себе можна подивитися очима начальства і визначитися з тим, чи є об- грунтованим прохання про підвищеня зарплати. Така інформація знадобиться і під час розмови з посадовцем, який ухвалює рішення про рівень зарплати.

Прохання  про підвищення зарплати бажано підсилити кон- кретними фактами і цифрами. До розмови про підвищення зарп- лати слід готуватися  завчасно, пам’ятаючи прислів’я про те, що лише дурні брешуть самі собі. Доречно обміркувати чому керівни- цтво повинне підвищити вам зарплату. Слід не забувати не лише те, що «Москва сльозам не вірить»,  а й те, що подібної практики дотримується і керівництво. Себе потрібно продавати не сльозами, а фактами і цифрами.

Не зайве оцінити- на скільки ваша зарплата відповідає ринко- вому рівню. Про це можна дізнатися у результаті аналізу реклам- них оголошень у засобах масової інформації,  Internet та з інших джерел. Якщо  ваша зарплата вже й так перевищує середньорин- кову, то шанси на її підвищеня є невеликими.

Якось одна дама казала, що для дружби  потрібен час, а для кохання- місце. Для розмови про підвищення слід вдало підібрати час і місце. Від цього вибору дуже залежить успіх вашої співбесіди про підвищеня зарплати. Психологи вважають, що з проханнями про підвищеня  платні  не слід звертатися впродовж першої поло- вини робочого дня. Саме в цей час у начальства найбільше роботи і небажано перевантажувати його ще й додатковою. Зрозуміло, що зазначене правило має і винятки, — залежно від специфіки діяль- ності кожної конкретної фірми чи організації.

Не рекомендується звертатися з проханнями про підвищеня платні у дні виплати зарплати чи тоді, коли справи фірми залиша- ють бажати кращого. Найкращим місцем для розмови про зарплату є кабінет начальника. Його кабінет- це і його фортеця. У ньому бос почувається найвпевненіше. Босу домогають рідні йому стіни. Він поводить себе найбільш невимушено.

Дехто вважає, шо корпоративні сабантуйчики- гарне місце для розмови про зарплату. Насправді, як свідчить практика, це не так.

 

Бос- врешті-решт людина. Він, як і рядові співробітники, хотів би на вечірці відволіктися від буденних питань і пригадати для чого виготовляються  чарки  чи фужери. Варто, окрім  того, пам’ятати правило стародавнього Новгорода- угоди, укладені у нетверезому стані, вважалися недійсними.

Перебуваючи на корпоративній вечірці, слід не забувати укра- їнське прислів’я:- «Що у тверезого на умі, те у п’яного  на язику» і не допуститися  висловлювань та дій, які перекреслять не лише зростання платні  у майбутньому,  а й багато чого іншого. Якщо і Алла Борисовна Пугачова вважала, що «Делу время, а потехе- час», то до її слів варто прислухатися і не говорити про підвищення зарплати на корпоративах.

Як  відомо, співбесіди не завжди  закінчуються на користь прохачів. Слід не забувати й те, що лише Бог є всемогутнім. Ро- ботодавець не завжди має можливість підвищити платню своїм працівникам, навіть, якщо  він того хоче. Не гріх  поцікавитися у боса, коли знову можна буде повернутися до розмови про під- вищення платні.  З метою підвищення зарплати можна запропо- нувати,  щоб керівництво доручило виконання вам додаткових обов’язків. Зрозуміло, що такий  варіант не можна вважати іде- альним.

Якщо  відмова вам сталася внаслідок того, що обсяг і якість вашої роботи не відповідає баченню про це начальства, то поці- кавтеся, що треба змінити для покращення результатів. У Радян- ській Армії було простіше.  Автор цих рядків  згадує свої лейте- нантські роки. На початку служби, коли командир полку кричав:

«Почему?!», то автор намагався пояснити  причини. Командир кричав  «Почему?!» ще більше і гучніше. Досвідченіші офіцери підказали, що не потрібно пояснювати причини, а слід коротко відповідати:»Виноват, исправлюсь». Порада виявилася ефектив- ною.

Працівнику, якому відмовили у підвищенні зарплати, фахівці радять скласти,  внаслідок співбесіди, перелік цілей та завданнь, які мають бути вирішені ним для того, щоб наступна співбесіда про підвищення платні виявилася плідною.

Якось підлеглий  пояснював керівникові, що у заяві прохав знизити  зарплату лише для того, щоб потрапити  на прийом.  На- справді ж хоче, щоб її підвисили.